M. hentet sine impulser i Danmark. Etter studiene ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Kunstakademiet drog hun til København hvor Einar Utzon Frank fikk avgjørende betydning for hennes videre utvikling som billedhugger. Han var en utpreget klassisist, med sans for god materialbehandling og en gjennomarbeidet form. Dette kjennetegner også M.s arbeider. Hun fikk en grundig teknisk innsikt og utviklet seg med tiden til en følsom og fin formkunstner med sans for så vel helheten som detaljene. Hennes kunst viser ro og måtehold. M. arbeidet hovedsakelig med intimskulptur og portrettbyster. Bronse var hennes foretrukne materiale, men hun har også arbeidet i granitt og keramiske materialer, særlig terrakotta. Det var som portrettør M. hadde sin styrke. Hennes hoder er faste og klare, ledig modellert og med en usedvanlig fin og levende overflate. Når hun benyttet seg av bronse, gav hun denne en nøyaktig etterbehandling med siselørverktøy. Bronsehodet av Gunnar Larsen (1922, Nasjonalgalleriet, Oslo) er et godt eksempel på M.s kunst. Dette ble skapt året etter hennes debut på Høstutstillingen, og er et karakterhode av høy kunstnerisk kvalitet. Her er psykologisk innsikt omsatt til skulpturalt liv gjennom en utsøkt teknikk og materialbehandling. Dette gjelder også bysten av fru Else Lorentzen (bronse, 1929, Nasjonalgalleriet). Kanskje lyktes hun aller best med sine barnefremstillinger som f.eks. det lille barnehodet Hans Jacob (bronse, 1927, Nasjonalgalleriet). Av større arbeider i granitt kan nevnes Kvinne med barn (1951, Bragernes kirkegård, Drammen). Den vakte berettiget oppsikt på utstillingen Gravmonumenter og gravskulptur i Kunstnernes Hus samme år. M. har modellert flere medaljer i bronse, bl.a. minnemedalje med portrett av numismatikeren dr. Hans Holt på adversen og en klassisk quadriga på reversen (1951, Myntkabinettet). Det bør også nevnes at M. laget prototypen til "Anne-Baby", en babydukke i plast produsert av et Stavanger-firma til bruk under opplæring av leger og helsepersonell. M. bodde lengre perioder av sitt liv i Danmark, som hun anså for å være sitt annet fedreland.