I 1897 kom N. med sin familie til Stavanger hvor han forsøkte å etablere seg som dekorasjonskunstner og billedhugger. Han planla og fikk støtte til en stort anlagt skulpturgruppe, Nutiden hylder fortiden. Huggingen ble imidlertid ikke fullført, steinen var bl.a. av dårlig kvalitet, og N. reiste til USA for godt. Han virket i flere år som dekorasjonsbilledhugger i New York og en tid som konservator ved Metropolitan Museum. Han laget også en rekke portrettbyster og figurgrupper. Hovedfiguren i N.s etterlatte arbeid i Stavanger ble i 1925 reist på Synesvarden på Jæren under tittelen Mor Noreg.