N. gikk til sjøs som ung og var bl.a. 3 år i smedelære i Nederland. Som hollandsk soldat i Brasil 1634–39 lærte han å skjære i elfenben og tre. Hjemvendt til Norge lærte han seg å skjefte geværer, og fra 1648 var han bosatt i København, hvor han i 1649 ble ansatt som kongelig dreier og tilsynsmann for kongens skytevåpen. Fra 1657 var han rustmester ved Tøjhuset, København og omkring 1660 gjorde han tjeneste ved Kunstkammeret samme sted. Han underviste medlemmer av kongefamilien i dreiekunsten og laget selv en rekke gjenstander, spesielt i elfenben og først og fremst skipsmodeller, bl.a. fregatten Norske Løve (1654, Rosenborg Slot, København).