Faktaboks

Jakob Jensen Nordmand
Født
1614, Norge
Død
september 1695, Smørum, Danmark

N. gikk til sjøs som ung og var bl.a. 3 år i smedelære i Nederland. Som hollandsk soldat i Brasil 1634–39 lærte han å skjære i elfenben og tre. Hjemvendt til Norge lærte han seg å skjefte geværer, og fra 1648 var han bosatt i København, hvor han i 1649 ble ansatt som kongelig dreier og tilsynsmann for kongens skytevåpen. Fra 1657 var han rustmester ved Tøjhuset, København og omkring 1660 gjorde han tjeneste ved Kunstkammeret samme sted. Han underviste medlemmer av kongefamilien i dreiekunsten og laget selv en rekke gjenstander, spesielt i elfenben og først og fremst skipsmodeller, bl.a. fregatten Norske Løve (1654, Rosenborg Slot, København).

Familierelasjoner

Gift med

 • København, 1678-1695 med Maren Pedersdatter Vallund (1653 - 1697)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Rosenborg Slot, København (7 skipsmodeller)
 • Hohenzollernmuseum, Berlin

Litteratur

 • Suhm, P. F., Samlinger til den danske historie, København, 1784, bd. 2, hefte 3, s. 134–58
 • Nyerup, R., Kong Frederik den Tredie, København, 1817, s. 173–75
 • Tidsskrift for Kunstindustri, København, 1886, bd. 2, s. 131–32, 135, 159
 • Liisberg, H. C. Berling, i Museum, København, 1893, hefte 1, s. 245–84
 • Liisberg, H. C. Berling, Kunstkammeret, København, 1897, s. 62, 87–91
 • Dietrichson, L., Den norske elfenbenskjærer Magnus Berg, (Kristiania, 1912, s. 15–17
 • Schnitler, C. W., i Kunstmuseets Aarskrift, København, 1921-1923, s. 190–92
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 385
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 130
 • Tidsskrift for Søvæsen, København, 1931, s. 65–105
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1949, bd. 2, s. 476