Faktaboks

Ole Karlsen
Født
19. november 1939, Kvinesdal

K. debuterte som grafiker på Høstutstillingen 1970. Chrix Dahl har hatt betydning for K.s utvikling, men det er lite i K.s arbeider som viser direkte påvirkning fra læreren. Derimot er K. tydelig inspirert av Rolf Nesch. Han arbeider hovedsakelig med metall- og materialtrykk. Hvert arbeid trykkes i ett eksemplar, men kan ha opp til 5 variasjoner over ett og samme tema. Kunstneren opererer med faste former som blir laget til en fortellende serie over et tema, f.eks. Elviras dager, Tre løfter: Frihet - likhet - brorskap, Junta-serien og Gode dager.

K.s kunst er på mange måter samfunnsengasjert, og han viser en blanding av humor og barskhet. Det er særlig det smertefulle, lidelsen som vold og diktatur fører med seg han forsøker å uttrykke i sine arbeider. Fabulerende figurasjoner trer som regel fram mot en nonfigurativ bakgrunn. Hans bruk av ornamenter bidrar til å gi bildene en særegen dynamikk og atmosfære, som danner ramme om hans figurasjoner. Fargebruken er rik og varm. Gjennom eksperimentering kommer K. fram til nye og overraskende resultater.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sparre Eugen Karlsen
 • Inga Helene Torkilsen

Gift med

 • 1982 med Tove Brit Steen, tegnelærer
 • 1972 med Annerut Joner, skuespiller
 • 1961 med Gro Pedersen, designer

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Ett-årig reklamelinje ved Stavanger tegneskole 1960
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl, Finn Faaborg og Kåre Wildhagen 1961–63

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1974
 • Conrad Mohrs stipend 1979
 • Stavanger kommunes materialstipend 1981
 • Studieopphold i DDR 1966–67
 • studiereiser til Sovjetunionen, Tsjekkoslovakia og Polen i første halvdel av 1970-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bildende Kunstnere Rogaland, styremedlem 1974–78
 • nestformann 1974–75
 • formann styret for Kunstskolen i Rogaland 1976–78
 • medlem Galleristyret 1972–78

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri
 • Stavanger og Sandnes kommuner
 • Rogaland fylkeskommune
 • Norsk kulturråd
 • Sentralsykehuset i Stavanger
 • Sør-Varanger Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Årskalender utgitt av Lions, Hinna, Gunnarshaug, Stavanger 1981

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1970
 • Vestlandsutstilling, 1972
 • 12 grafikere fra Rogaland, Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1976
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutstilling, 1974
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutstilling, 1976
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutstilling, 1978
 • Bildende Kunstneres Forening Rogalands vandreutstilling, 1980
 • Nord-norske kunstutstilling, 1980
 • 4 kontraster, Gall. Rudolph, Stavanger, 1980

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstgalleri, 1971
 • Gall. I, Bergen, 1973
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1974
 • Stavanger Kunstforening, 1974
 • Sandnes Kunstforening, 1975
 • Stavanger Kunstgalleri, 1977
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1982

Litteratur

 • Iversen, K. P., i Stavanger Aftenblad, 16.02.1971, (ill.)
 • Nilsen, K. A., i Friheten, 18.03.1971, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 18.02.1971, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 21.10.1971, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 28.10.1971
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 01.11.1971, (ill.)
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 04.03.1974
 • Stavanger Aftenblad, 06.03.1974
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 22.03.1974, (ill.)
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenblad, 27.03.1974, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 55
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 08.03.1975, (ill.)
 • Rogalands Avis, 23.07.1976
 • Rogalands Avis, 01.11.1977, (ill.)

Faktaboks

Ole Karlsen