Faktaboks

Georg Frederik Berg
Berg, Georg Friderich
Født
24. desember 1807, Trondheim
Død
18. januar 1842, samme sted

Etter hjemkomsten til Trondheim annonserte B. (20.7.1832) at han aktet å ta borgerskap som urmaker og samtidig tok imot bestillinger som gravør og søkte elever i tegning. Han vil "præstere gode Tegnemønstere og anvende en rigtig Underviisnings-Methode som Tegnelærer". B. synes da også først å ha virket som urmaker (nevnes som sådan i Domkirkens kirkebok 1833), men bekjentgjør (22.7.34) at han også anbefaler seg som portrettmaler "saavel i Olie som en migniatur paa Elfenbeen". Senere kalles han portrettmaler, og han driver også en tegneskole ("Nogle nye Elever kan antages i min Tegneskole" (28.10.36)). Ved sin tidlige død (av "Brystsvaghed") etterlot han sin hustru med 5 små barn. Tidlige arbeider av ham, vel fra akademitiden, er noen delvis akvarellerte tegninger (Trøndelag Folkemuseum og Trøndelag Kunstgalleri) samt kopier etter Antonis van Dyck og Ferdinand Bol. Dessuten en del portretter (bl.a. et ukjent ektepar i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim, tre av dem datert 1836) og et selvportrett. Hans kunst er ellers lite kjent i dag; den har neppe hevet seg over en viss håndverksmessig dyktighet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ingeborg Anna Drejer
 • Nicolay Berg, regimentskvartermester

Gift med

 • 1832-1869 med Anna Kirstine Vold (1804 - 15.04.1869)

Utdannelse

 • B. gikk etter egen oppgave 3 1/2 år på kunstak. i København (antagelig 1829–32) og utdannet seg samtidig til urmaker

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Trøndelag Folkemuseum
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim-museet

Litteratur

 • Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger, 20.07.1832
 • Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger, 22.07.1834
 • Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger, 28.10.1836
 • Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger, 03.11.1837
 • Trondhiems Adresse Contoirs Efterretninger, 02.01.1842, (dødsannonse)
 • Trondhjems Kunstforening, katalog, Trondheim, 1954, nr. 37
 • J.E. Brodahl, Tre århundres trøndersk maleri, Trondhjems Kunstforening, 90-årsskrift, Trondheim, 1935, s. 34

Arkivalia

 • 02.01.1979, Meddelelser fra Statsarkivet i Trondheim
 • 16.05.1979, Meddelelser fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv