Faktaboks

Peder Andersen
Peder Mahler

I Fet kirkes regnskap fra 1683–85 omtales en maler A. Man antar at det er denne maler som stafferte kirkens prekestol og altertavle og de beslektede maleriene i Skedsmo kirkes altertavle 1693. Begge altertavlene består av flere mindre bilder med scener fra pasjonshistorien, de fleste er malt etter stikk av Hieronymus Wierix. Korsfestelsesfremstillingen i Fet bygger på Boëthius Bolswerts stikk etter Rubens Lansestikket. Tornekroningen i Skedsmo er tatt fra Johan Sadelers stikk fra 1582 etter Maerten de Vos. Prekestolen i Fet har fremstillinger av evangelistene. Forlegget her er, bortsett fra Lukas, fra en serie av Jacques de Gheyn.

I bildene på altertavlene er scenene forenklet og ikke særlig godt gjengitt. Komposisjonen er mistet, og framstillingen er banal. I bildene på prekestolen har maleren stått friere overfor forleggene og evangelistene er tolket som portretter. Disse bildene har tydeligvis engasjert A. (som i Skedsmos kirkeregnskap kalles kontrafeier) mer enn bildene på altertavlene.

Andre opplysninger

  • På Østlandet fra 1680-årene. Muligens kan han ha vært identisk med "Peder Mahler" i Christiania, som stafferte det senere forsvunne korskillet i Eidsvoll i 1685. Grevenor antok at han kunne ha vært den samme som Peter Andersen "Lillie", men dette ansees nå som tvilsomt.

Litteratur

  • 1925, s. 36, FNFB årbok
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 292
  • Christie, S., Christie, H., Norges Kirker. Akershus, Oslo, 1969, bd. 1, s. 153, 156, bd. 2, s. 140, 142-143, 388
  • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, bd. 1, s. 41, 178, bd. 2, s. 116, 118, 122, 135, 162, 211