Faktaboks

Georg Frederik von Krogh
Født
7. oktober 1732, Trondheim
Død
3. august 1818, samme sted

K. ble i 1760 oberst og sjef for det 1. nordre Trondhjemske infanteriregiment og i 1772 generalmajor og kommanderende general nordenfjells. Han ble generalløytnant i 1781, kommandant i Trondheim i 1788, og var general fra 1793 til han tok avskjed 1814. K. hadde stor innflytelse, både i militære og sivile saker, og var en av Frederik 6s nære rådgivere. I mange år fungerte han som en slags visekonge for det nordenfjellske Norge. På sin avlsgård og sommerresidens Leren ved Trondheim lot han oppføre store bygninger, trolig i slutten av 1790-årene og etter egne tegninger. Mest bemerkelsesverdig var en usedvanlig stor toetasjes drengestue og et mektig stabbur, begge med brutte hjørner. Stabburet var kronet av et høyt tak og tårnoppbygging med løkkuppel. De særegne hjørneløsningene kan skyldes kjennskap til Københavns byggeforskrifter etter bybrannen 1795. Leren gård brant i 1931. K.s navn er også knyttet til Stiftsgården i Trondheim, Nordens største trepalé, oppført 1774 - 78 for K.s første svigermor, geheimrådinne Schøller. Flere forskere, bl.a. Harry Fett og Guthorm Kavli, mener det er sannsynlig at K. har bidratt vesentlig til bygningens arkitektoniske utforming. I en årrekke benyttet han Stiftsgården til vinterbolig. K. drev også et teglverk på Bakland gård ved Trondheim.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hedevig Augusta Brüggemann (1707 - 1740)
 • Georg Frederik von Krogh, oberstløytnant (1687 - 1768)

Gift med

 • Trondheim, 1760 med Elisabeth Schøller (1744 - 1763)
 • Eidsvoll, 1765 med Margrethe Lerche (1734 - 1807)

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av Dannebrogsordenen 1774
 • ridder av Elefantordenen 1801
 • Seraphimerridder 1815
 • æresmedlem Kungliga Svenska Krigs-Vetenskaps-Akademien, Stockholm 1816

Portretter

 • Sortkrittegning utført av Joh. F. Rosenvinge
 • Usignert miniatyrpastell

Eget forfatterskap

 • Bidrag til Beskrivelse over Slaget ved Collin 1757, Neue Bellona VIII, København, 1805
 • Tanker i Anledning af Norges nuværende Stilling, Christiania, 1813

Litteratur

 • Halvorsens, J. B., Norsk forfatter-lexikon-, (Kristiania, 1892, bd. 3, s. 369–70
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1938, bd. 8, s. 36–38
 • Ovenstad, O., Militærbiografier, Oslo, 1949, bd. 2, s. 76
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, register bd., Sarpsborg, 1963, s. 341
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok 1963, s. 19–23 (ill.)
 • Christophersen, B., Av forsvarets rolle i norsk historie, Offiserers innsats i sivil byggekunst, Norsk Militær Tidsskrift, Oslo, 1965, s. 399, 401
 • Kavli, G., Trønderske trepaléer, Oslo, 1966, register s. 353 (ill.)
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 316

Faktaboks

Georg Frederik von Krogh