Faktaboks

Terje Grøstad
Født
16. desember 1925, Drammen
Død
10. juli 2011, Flatdal

G. og broren Erlend debuterte sammen i 1948 i Larvik Kunstforening. Han var den gang mest beskjeftiget med maleri og tegning. I 1950 tok han opp tresnittet som kunstnerisk medium, og det er særlig med denne uttrykksformen han har høstet anerkjennelse. Motivkretsen henter han helst fra hjemstedet i Flatdal, men også fra reiser til Danmark, Italia, Vestlandet og Jæren. Han griper godt det karakteristiske ved landskapet. I fargetresnittet, Granskog, (1962, Nasjonalgalleriet, Oslo) formidler G. overbevisende Telemarkskogens saftige og varierte grønnsvær. Med sin solide tekniske kunnskap og følsomhet overfor treets iboende egenskaper måtte illustrasjonsoppgavene melde seg. Det var særlig i 1970-årene han engasjerte seg i denne virksomheten. Av illustrerte arbeider bør Falkbergets bok, Den fjerde nattevakt, fremheves. Tregravyrene eier stor kraft og varm innlevelse, de griper stemningen i Falkbergets bergstad. G. uttalte offentlig i 1960 at han kunne tenke seg dekorasjonsoppgaver av religiøs art. Alt i 1954 hadde han samarbeidet med Henrik Sørensen om utsmykningen av Mandal kapell i Seljord. Utover i 60-årene fikk G. en rekke utsmykningsoppdrag i kirker og kapell. Det er særlig motiver fra altertjenesten og Kristi lidelseshistorie G. arbeider med. Hans ledemotiv er å skape enkel og forståelig kunst som ved sin lettfattelighet når barn og er et supplement til prekenen. G. beveger seg i sin kunst aldri over i det eksperimentelle, men følger en stillfarende, harmonisk og jordnær linje. Sammen med sin bror Erlend har G. skapt et fint kunstmiljø i Flatdal hvor det drives undervisning for interesserte.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Peter Grøstad
 • Caspara Ugelstad

Gift med

 • Synnøve Svartdal

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Flatdal Telemark

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Karl Høgberg 1945
 • Bjarne Engebrets malerskole 1946–47
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg i 1947–50

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1957
 • Stipend av Fondet for dansk-norsk samarbeid
 • 3% fondets stipend og Oslo bys stipend 1967
 • Therese og Anton Klaveness stipend 1973
 • Studiereiser til Italia 1948, -58 og -67
 • Spania 1973
 • Ellers reiser til Frankrike, London, København og Amsterdam

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Foreningen Norske Grafikere
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Tegnerforbundet
 • Bildende Kunstnere Telemark
 • Nestformann i Seljord Kunstforening

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert på Landbrukets Jubileumsutst., Ekeberg 1959 (fargegrafikk)
 • 3. premie i konkurranse arrangert av Aschehougs forlag for illustrasjoner til Sigrid Undset, Kristin Lavransdatter, 1969

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, Mandal kapell, Seljord (1954)
 • Altertavle, Skoklefall kapell, Nesodden (1961)
 • Altertavle og prekestol-dekor, Havøysund kirke (1961)
 • Altertavle, Slotten kapell (1961)
 • Altertavle i Ålvik kirke, Hardanger (ca. 1962)
 • Altertavle i Tana kirke (ca. 1962)
 • Altertavle og prekestol, Øystad kirke (1963)
 • Alterskap, prekestol, antipendium og messehakel, Brevik kirke (1963)
 • Altertavle, Kokelv kapell
 • Dekor, maleri og treskurd, Mehamn kapell
 • Maleri i Lyngdal gravkapell
 • Altertavle, Hjartdal kirke
 • Alterutsmykning i polykromt tre og glassmaleri, Haakonsvern kirke (1968)
 • Alterutsmykning, trerelieff, galleribrystning og 2 glassmalerier, Gjønnbu kirke, Lifjell (1969)
 • Alterkors i tre, Grovfjord kirke (1978)
 • Glassmaleri og prekestoldekor i Venabygd fjellkapell (1979)
 • Arbeider for tiden med altersmykke til Østenstad kirke, Asker
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Riksgalleriet (maleri og grafikk)
 • Bergen Billedgalleri (grafikk)
 • Trøndelag Kunstgalleri (grafikk)
 • Skien Faste Galleri (grafikk)
 • Seljord Faste Galleri (grafikk og maleri)
 • Lillehammer Bys malerisamling (grafikk)
 • Nationalmuseum, Stockholm (grafikk)
 • Oregon State University, USA (grafikk)
 • Røros Kunstgalleri
 • Landslaget Kunst i Skolen (grafikk)

Illustrasjonsarbeider

 • S. Moren: Aust or markom, Oslo 1968
 • A.O. Vinje: Dølen I-IV, Oslo 1970–73
 • J. Falkberget: Den fjerde nattevakt, Oslo 1972
 • A.O. Vinje: Blomar i såret, Oslo 1975

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1953-1961
 • Høstutstillingen, Oslo, 1964
 • Høstutstillingen, Oslo, 1971-1972
 • Høstutstillingen, Oslo, 1977-1978
 • La Gravure Norvégienne Contemporaine, Frankrike, 1956
 • Norsk Nutidskonst, Helsingfors, 1956
 • Noorse Grafiek, Paleis vor Schone Kunsten, Brussel, 1956
 • Juni utst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1956
 • Norveska grafika, Ljubljana, 1956
 • Norwegian Graphic Art, Victoria and Albert Museum, 1957
 • L'Incisione Contemporanea in Norvegia, Roma, 1957
 • Contemperary Prints from Norway, Oregon, 1958-1959
 • Nordisk Udstilling, Odense, 1959
 • 5. Biennale de São Paulo, Brasil, 1959
 • Nordisk Grafik, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1960
 • Norwegian Graphic Art, England, 1961
 • Norwegische Grafik der Gegenwart, Berlin, 1962
 • Sommerutst., Seljord, 1967-1978
 • 5. Biennale and Graphic Design, Brno, 1972
 • 2.Triennale Internationale della Xilografia Contemporanea, Capri, 1972
 • Riksgalleriets utstilling, Moskva, 1976
 • Kunst i bøker, Riksgalleriet, 1976
 • Gall. Norske grafikere, Oslo, 1978
 • 6 Norske Grafikere, Spania, 1979

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1960
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1966
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1973
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1975
 • Trondheim Kunstforening, 1961
 • Gall. Per, Oslo, 1962
 • Gall. Per, Oslo, 1967
 • Skiens Kunstforening, 1962
 • Skiens Kunstforening, 1967
 • Skiens Kunstforening, 1970
 • Skiens Kunstforening, 1973
 • Skiens Kunstforening, 1977
 • Bergens Kunstforening, 1964
 • Bergens Kunstforening, 1973
 • Trondheim Kunstforening, 1973
 • Landsforeningen Norske Malere, 1973
 • Gall. Bi Z, Kristiansand, 1974
 • Gall. Bi Z, Kristiansand, 1977
 • Gall. Oddvar Olsen, Drammen, 1975
 • Karlstad, Sverige, 1978
 • Haugesund
 • Sandnes
 • Harstad
 • Seljord
 • Sandefjord
 • Kragerø
 • Larvik
 • Gjøvik
 • Røros

Litteratur

 • Michelsen, R., i Nybrott, 20.10.1948
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 32 (ill.)
 • Aftenposten, 25.03.1960, (ill.)
 • Morgenposten, 26.03.1960, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 26.03.1960
 • Morgenbladet, 28.03.1960, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 31.03.1960
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 05.04.1960
 • Malmedal, A., i Arbeiderbladet, 09.04.1960
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 13.04.1960
 • Telemark Arbeiderblad, 17.03.1962, (ill.)
 • Morgenbladet, 04.10.1962
 • Ellingsen, E., i Vårt Land, 16.10.1962
 • Anker, P., i Arbeiderbladet, 17.10.1962
 • Amdahl, E., i Aftenposten, 12.10.1964
 • Norberg, ø., i Vårt Land, 24.11.1965, (ill.)
 • Verdens Gang, 22.10.1966, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 28.11.1966
 • 106 norske grafikere, Oslo, 1965, s. 40 (ill.)
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 28.11.1966
 • Nationen, 02.12.1966, (ill.)
 • Rosseland, I., i Vårt Lund, 05.12.1966
 • Valvik, P., i Stavanger Morgenavis, 11.11.1967
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 33
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 126
 • Kunst og Kultur register 1910-1967, Oslo, 1971
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 143
 • Rude, Rolf, Norske Grafikere, Oslo, 1973, s. 39 (ill.)
 • Røed, H., i Arbeiderbladet, 28.09.1973
 • Adresseavisen, 07.11.1973, (ill.)
 • Arb.avisa I dag, 07.11.1973
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 26.10.1974, (ill.)
 • Rogalands Avis, 19.11.1974, (ill)
 • Grafikk-Lyrikk, Seljord, 1974
 • Drammens Tidende og Buskerud Blad, 16.10.1975, (ill.)
 • Østvedt, E., Kulturliv i fortid og nåtid, Telemark, Oslo, 1975, s. 215, Bygd og By
 • Fremtiden, 16.11.1975, (ill.)
 • Egeland, E., i Aftenposten, 22.07.1975
 • Internasjonal Grafikk, 1976-1978, (ill.), vol. 7
 • Dagbl. Sørlandet, 19.11.1977, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 19.11.1977, (ill.)
 • Varden, 03.03.1979, (ill.)
 • Flor, H., Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, register s. 188, (red.)

Faktaboks

Terje Grøstad