G. og broren Erlend debuterte sammen i 1948 i Larvik Kunstforening. Han var den gang mest beskjeftiget med maleri og tegning. I 1950 tok han opp tresnittet som kunstnerisk medium, og det er særlig med denne uttrykksformen han har høstet anerkjennelse. Motivkretsen henter han helst fra hjemstedet i Flatdal, men også fra reiser til Danmark, Italia, Vestlandet og Jæren. Han griper godt det karakteristiske ved landskapet. I fargetresnittet, Granskog, (1962, Nasjonalgalleriet, Oslo) formidler G. overbevisende Telemarkskogens saftige og varierte grønnsvær. Med sin solide tekniske kunnskap og følsomhet overfor treets iboende egenskaper måtte illustrasjonsoppgavene melde seg. Det var særlig i 1970-årene han engasjerte seg i denne virksomheten. Av illustrerte arbeider bør Falkbergets bok, Den fjerde nattevakt, fremheves. Tregravyrene eier stor kraft og varm innlevelse, de griper stemningen i Falkbergets bergstad. G. uttalte offentlig i 1960 at han kunne tenke seg dekorasjonsoppgaver av religiøs art. Alt i 1954 hadde han samarbeidet med Henrik Sørensen om utsmykningen av Mandal kapell i Seljord. Utover i 60-årene fikk G. en rekke utsmykningsoppdrag i kirker og kapell. Det er særlig motiver fra altertjenesten og Kristi lidelseshistorie G. arbeider med. Hans ledemotiv er å skape enkel og forståelig kunst som ved sin lettfattelighet når barn og er et supplement til prekenen. G. beveger seg i sin kunst aldri over i det eksperimentelle, men følger en stillfarende, harmonisk og jordnær linje. Sammen med sin bror Erlend har G. skapt et fint kunstmiljø i Flatdal hvor det drives undervisning for interesserte.