Etter å ha arbeidet som forstmann, debuterte R. som maler på Høstutstillingen i 1948, som billedhugger i 1958. Før studieoppholdet i Italia arbeidet han en periode hos Per Hurum. Fra 1957 har han vært bosatt i Ås i Akershus. R.s produksjon av malerier går fram til ca. 1960 og består av landskaper fra hjemstedet og Italia, foruten portretter og figurbilder. Senere har han tegnet og malt akvareller. Han konsentrerte seg tidlig om arbeider i stein og tre, først og fremst portretthoder og byster. Fra 1960 har han hatt flere oppdrag med minnesmerker og utsmykkingsarbeider. Portretthodene har en robust naturalistisk form, særlig merkbar i det uttrykksfulle hodet av Erling Stordahl (bronse). Tyngde og følsom karakteristikk viser bystene av forfatterne Mikkjel Fønhus (bronse 1973) og Knut Hauge (gips). I de større monumentale arbeider forenkler og stiliserer han figurformene, som minnesmerkene over felespillerne Jørn Hilme (syenitt 1960) og Olav Moe (granitt 1972) og den store altertavlen med Kristus og de små barn (malt tre 1965) til Reinli kapell. I det store steinrelieffet Solrenning til Valdres videregående skole utnyttes steinsortenes farger dekorativt sammen med malte freskopartier (1970). R. har også laget skulpturer av bjørner (syenitt) og en rekke arbeider i mindre format av kvinner, dyr og små situasjonsskildringer fra hverdagen.