Faktaboks

Edvard Vigebo
Født
4. april 1916, Kristiansand
Død
5. september 1986, Kristiansand

V.s portretter og figurbilder vakte oppmerksomhet på Høstutstillingene 1938-40, og dobbeltportrettet De to (1939) skulle i flere år bli stående som hans betydeligste bilde. Det er malt før V. ble elev av Georg Jacobsen, men den forenklede figurtegning, figurenes plassering i plan og rom og de fast oppdelte fargeflater ligger nær opp til Jacobsens prinsipper for billedoppbygging. Bildet er bevisst sjarmløst og asketisk i fargen, og motivet er sett fra en litt skrå synsvinkel ovenfra. Ansiktsuttrykkene og avstanden mellom mannen og kvinnen gir inntrykk av resignasjon og ensomhet. En rekke av V.s senere figurbilder gir særlig uttrykk for menneskelig ensomhet. I tidsaktuelle stiuasjonsbilder fra krigsårene ble V. mer ekspressiv både i fargebruk og penselføring, bl.a. i bilder som Tideverv, Navnløse, Tilfluktsrommet og Visitasjon. Det siste bildet forsvant etter at det ble fjernet av tyskerne fra V.s utstilling i Bergen 1941. I 1949 malte han det eiendommelig uttrykksfulle hodet av Vætingstuten (NG) som også må betraktes som et hovedverk. Oksehodet står frontalt og fastlåst i komposisjonen og gir ved sin formale rytme og de brune jordfarger, uttrykk for både dyrets brutale styrke og innestengte frykt. V.s landskapsbilder har stort sett stått i merkbar kontrast til de alvorstunge figurbilder. De fleste motiver er fra Sørlandet, men flere er hentet fra Setesdal og Nord-Norge og etter krigen også fra Oslo-området og fra Frankrike. I landskapsbildene er fargen ofte drevet helt opp i lyset. Bildene er preget av umiddelbar malerglede, flere av dem med uttrykk for naturlyriske stemninger. Gjennom årene har V. vekslet både formspråk og fargebruk etter opplevelsen av motivet. Bildene har variert fra det tilnærmet naturalistiske til sterke fargekontraster og en høyt oppdrevet fargebruk og ekspressive skildringer bl.a. i selvportrett og kaféscener fra 70-årene. De siste årene har han konsentrert seg om enkelte portretter, landskaper og en rekke blomsterbilder.

Ved siden av staffelibildene begynte V. fra 1955 også å arbeide med mosaikkbilder, bl.a. den store dekorasjonen til Sykehjemmet i Kristiansand (1959). Materialene har hovedsakelig vært naturstein holdt innen en begrenset fargeskala. I likhet med maleriene veksler han også her uttrykksmåte og bruker både naturalistiske, geometriske og organiske former.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bolette Vigebo
 • Karl Jonassen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Elev av Finn Nielssen, Kristiansand 1933-35
 • Carl von Hannos malerskole, Oslo 1935-38
 • Kunstak. under Axel Revold 1938-40 og Georg Jacobsen 1939-40
 • kunstak., Kbh. under Aksel Jørgensen vinteren 1947

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes leg. 1939
 • Ib Schlytters leg
 • Narvesens Kioskkompanis stip. 1950
 • Lorch-Schives leg. 1954
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1955
 • Kristiansand bys stip. 1966
 • Studiereiser og opphold i Paris vinteren 1945-46, 1949-51
 • Danmark 1947, -51
 • reiser til Italia og kortere opphold i Sverige, London og New York

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett BKS
 • Medlem LNM

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorativt veggfelt, Befalskolen for infanteriet, Gimlemoen, Kristiansand (1953)
 • Ernst restaurant, Kristiansand (vegg- og staffelimalerier, dekorasjoner, 1955)
 • Billedmosaikk vestibylen Sykehjemmet, Kristiansand (1959)
 • NG
 • TKG
 • Drammens Kunstfor. FG
 • Christianssands FG
 • Haugesund Billedgall.
 • RG
 • OKK
 • NKR
 • Mandal Kunstfor.
 • Farsund Sparebank

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1938-1940
 • Høstutst., 1946
 • Høstutst., 1948-1956
 • Høstutst., 1959
 • Høstutst., 1961
 • Høstutst., 1963
 • Høstutst., 1969
 • Høstutst., 1970
 • Høstutst., 1972
 • Høstutst., 1976
 • Sørlandsutst., 1969
 • Sørlandsutst., 1972-1978
 • Gamle Christianssandsbilleder, 1941
 • Norsk Nutidskonst, 1951
 • UKS Vårutst., 1960-1961
 • UKS Vårutst., 1963
 • Søgneutst., 1980

Portretter

 • Flere selvportretter, bl.a. (1948) gjengitt i R. Revold: Norges billedkunst, Oslo 1953, bd. 2, s. 305

Faktaboks

Edvard Vigebo