Faktaboks

Dagfin Hermansen
Født
10. mai 1892, Eidsvold
Død
8. juli 1976, Oslo

H. gjorde seg bemerket både som billedhugger og maler. Han debuterte på Høstutstillingen i 1928 med maleriene Øverst i dalen og Fjellgaard. Hans formspråk var gjennom hele livet naturalistisk. Landskapet, i første rekke fjellet, var hans foretrukne motiv. Men han forsøkte seg også som portrettmaler. Mot slutten av sitt liv gikk han over til å male akvareller. På separatutstillingen i Kunstnernes Hus i anledning 70-års dagen i 1962 viste H. flere koloristisk følsomme akvareller. Som eksempel kan nevnes Kilden og Morgen (1960). Imidlertid var det som billedhugger H. kom til å gjøre seg mest gjeldende. På dette området viste han større dristighet og eksperimenterte med forskjellige teknikker og materialer som stein, bronse, glass, kobber og jern. Likevel preges arbeidene av tradisjonell naturalisme. H. debuterte på Høstutstillingen i 1933 med Sjøgutten (gips). Som hans hovedverk regnes bjørnegruppen på Helgelandsmoen, et minnesmerke over falne fra Vest-Opplands infanteriregiment nr. 6 (1950). Nevnes bør også krigsminnesmerket ved Høybråten kapell, Oslo (granitt, 1947).

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen januar 1939
 • elev av Pola Gauguin, Anders C. Svarstad og Søren Onsager

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1922
 • Benneches legat 1938 og -40
 • Statens stip. for eldre fortjente kunstnere fra 1975
 • Studiereiser til Tyskland 1919 og -21
 • Frankrike og Spania 1929

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt ved skulpturkonkurranse til rådhuset i Oslo 1939 og Bragernes torg, Drammen 1940

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Krigsminnesmerke, Høybråten kapell, Oslo (granitt, 1947)
 • Monument over falne i Vest-Opplands infanteriregiment nr. 6, Helgelandsmoen, Hønefoss (granitt, 1950)
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1928
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1933-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1949
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952
 • Høstutstillingen, Oslo, 1954-1955
 • Høstutstillingen, Oslo, 1961-1963
 • Høstutstillingen, Oslo, 1966
 • Høstutstillingen, Oslo, 1976
 • Mitt første billede på Statens Høstutstillingen, Oslo, Oslo Kunstforening, 1937
 • Retr.utst., Nasjonalgalleriet, Oslo, 1940
 • Vårutst., Oslo Kunstforening, 1943
 • Utst. av kunstnerportretter, Oslo Kunstforening, 1946
 • Vår skulptur idag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Norsk skulptur idag, Gall. F 15, Moss, 1968

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1935
 • Kristiansand, 1937
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1962

Portretter

 • Byste utført av Ragnhild Butenschøn (bronse, 1940)

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 94 (ill.)
 • Verdens Gang, 24.05.1950, (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 428
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register s. 277 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 99, 119 (ill.)
 • Dagbladet, 25.05.1962, (ill.)
 • Morgenposten, 30.05.1962
 • Kunsten idag, 1962, hefte 60 s. 51
 • Kunsten idag, 1966, hefte 77 s. 27, 30 (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 69 (ill.), 70, 210
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 89 (ill.), s. 206
 • Aftenposten, 14.07.1976
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 51