Faktaboks

Finn Krafft
Krafft, Finn Carl Treschow
Født
9. mai 1895, Kristiania
Død
8. november 1967

Studietiden på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fikk stor betydning for K.s kunstneriske utvikling. Hans nære kontakt med læreren Oluf Wold-Torne inspirerte ham utvilsomt til å fortsette innenfor den dekorative kunsts område. I 1919 assisterte han Ole Dørje-Haug i dekorasjonen av restauranten på Norsk Folkemuseum, og to år senere fullførte han oppdraget med interiøret i Skrukkeli kapell på Hadeland. Ellers viet han sin tid til å skape fortegninger til glassmalerier, veggfriser, vev, broderier, tapeter, møbler, leker, illustrasjoner osv. I årene 1915–32 deltok han med hell i en rekke merkekonkurranser for industrien. I konkurransen om nye norske pengesedler i 1930 ble han premiert, men forslaget kom aldri til anvendelse. Stilistisk følger K. delvis i Wold-Tornes fotspor, men tiden i Paris 1919–20, der han møtte andre stilidealer, fikk også betydning for utformingen av hans kunst. Året 1926 startet K. egen undervisningsvirksomhet i dekorasjonsmaling på Halling skole, men lite tyder på at tiltaket varte utover dette året. Imidlertid vitner dette om en realisering av K.s voksende interesse for å spille formidlerens rolle innen håndverk og industri. Gjennom sitt mangeårige og allsidige engasjement i Foreningen Norsk Brukskunst fikk han anledning til å formidle kontakt mellom oppdragsgivere og kunstnere. I slutten av 30-årene tiltrådte han som lærer på det nyopprettede Statens lærerskole i forming, Notodden, men fortsatte også sin mangeårige skribentvirksomhet. K. skrev og illustrerte bl.a. en rekke lærebøker for personer som ønsket å slå inn på håndverks- eller kunstindustriveien. Også etter at han i 1946 ble teknisk konservator hos Riksantikvaren fortsatte han disse aktiviteter. K.s tid som utøvende kunstner på brukskunstens område ble kanskje ikke så lang, men han har utvilsomt spilt en betydelig rolle for bevegelsen gjennom sitt store engasjement for saken i skrift og tale.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Carl Fredrik Krafft (f. 1852)
 • Emmy Treschow (f. 1855)

Gift med

 • 1924 med Tora Helene Bjørn-Hansen (f. 1902)

Utdannelse

 • Elev av teatermaleren Jens Wang 1911–14
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania bl.a. under Oluf Wold-Torne 1914–19
 • kunstak. København, under Joakim Skovgaard, Lauritz Tuxen og Julius Paulsen vinteren 1915–16, arbeidet samtidig under Jens Møller-Jensen på Kunstindustriskolen sst.
 • Académie Moderne, Paris under Othon Friesz vinteren 1919–20

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1915 og -19
 • Studiereiser til London 1919
 • Paris 1919–20 og Italia 1924–25

Stillinger, medlemskap og verv

 • Startet og drev skole for dekorativ tegning og maling, Halling skole 1926
 • redaktør for Norsk Prydkunst 1930–31
 • fargekonsulent hos Steen & Strøm 1934
 • lærer Statens lærerskole i forming, Notodden 1938–46
 • teknisk konservator Riksantikvaren 1946–63
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings representantskap 1922 og styre 1928
 • medlem utvalget Foreningen Brukskunst
 • formann Norsk Brukskunstnerlag fra 1931
 • formann Norske Malerikonservatorers Forening 1951–58
 • Jurymedlem ABC-skolens tegnekonkurranse 1933

Priser, premier og utmerkelser

 • 1. premie i Norsk Ingeniørforenings konkurranse om merke til foreningen 1915
 • 2. premie (1. premie ikke utdelt) i konkurransen om Solberg Spinderis merke 1917
 • 3. premie plakat til Farris (Kullsyre) for A/S Norske Mineralkilder 1919
 • 2. premie Peik Chocoladefabriks billedbok 1921
 • 1. premie plakat til Kjend dit land 1922
 • 2. premie plakat til blyanten Rollo 1924
 • 2. premie Uthengsskilt til Vinmonopolets utsalg 1928
 • 1. premie i konkurransen de nye norske pengesedlene 1930
 • 2. premie brevmerke for Norges Vanførelag 1 1932
 • Brukskunstnerlagets pris 1932

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Dekorasjoner spisesalen Norsk Folkemuseum, sammen med Ole Dørje-Haug (1917)
 • Håndverksforeningens hus, Kristiansand (1918)
 • 2 glassmalerier Saaner kirke (1920)
 • Dekorasjoner Skrukkeli kapell, Hurdalen (1923)
 • Turnsalen, Skien (1933)
 • Takdekorasjoner, tårnværelset, Norges Rederforbund, Oslo (1934)
 • K. har utført utallige restaureringsoppgaver i norske kirker, bl.a. Søndeled kirke (1924), altertavlen i Feiring kirke (1927)
 • Norsk Sjøfartsmuseum
 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • Gamle skåp frå Telemark. Samla og teikna av F. Krafft. 8 blad i mappe

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1913
 • Høstutstillingen, 1914
 • Høstutstillingen, 1925
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • O. Wold-Tornes elevutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1917
 • De unges utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Sommerutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1921
 • Barnets Vels utstilling, Tivoli i Kristiania, 1921
 • Unge Kunstneres Samfund, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923
 • Norsk Haandverk- og Industrifor., ca. 1923
 • Form og Farge, Tivoli i Kristiania, 1924
 • Kunsthåndverk, Kunstnerforbundet, Oslo, 1925
 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1926
 • Norsk Prydkunstlag, Kunstnerforbundet, Oslo, 1930
 • Brukskunstutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Lundemøbler, Kunstnerforbundet, Oslo, 1932
 • Paris, 1937

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1921
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1924
 • Statens lærerskole i forming, Notodden, 1942

Ikke Angitt

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1921
 • Plakatutstilling, Kristiania, 1923

Portretter

 • Selvportrett gjengitt i Aftenposten 12.4.1921 og i Verdens Gang 30.4.1921

Eget forfatterskap

 • Tegnebok for barn, (Kristiania, 1921, (ill.)
 • Mere samarbeide, Norges Håndverk, Oslo, 1926, hefte 23–24, s. 212
 • Krafft, Finn Carl Treschow, Munthe, Gerhard, Prydkunst, Oslo, 1929
 • Mønstertrykking på tøi, Prydkunst, Oslo, 1930, hefte 2, s. 9–10
 • Erik Werenskiold 75 år 11. februar 1930, Prydkunst, Oslo, 1930, hefte 2, s. 19
 • Pottemakeri, Prydkunst, Oslo, 1930, hefte 2 s. 22–23
 • Digranes, A., Krafft, F., Krafft, Finn Carl Treschow, Fri sløid. Løvsagarbeider, Oslo, 1936, (ill.)
 • Tidsskrift for husstell, Oslo, 1937, s. 218–22, Fargevalg og moderne maleteknikk
 • i Undervisningskjøkkenet. Innberetning fra modellkomiteen, Oslo, 1937, Fargevalg og moderne maleteknikk
 • Veggmaleriet i Norge, Fagbok for malere, Oslo, 1938, s. 425–53 (ill.)
 • Digranes,A., Krafft, Finn Carl Treschow, Oppgaver i sløyd, Oslo, 1940, (ill.), sammen med
 • Om sløydarbeider ved Statens Sløyd- og Tegneskole Norsk skoleblad, Oslo, 1940, s. 412
 • Om bokhyller, Småskrift for bokvenner 49, Oslo, 1944, (ill.)
 • Pappsløyd. Verktøy, materialer og oppgaver med rettleiing, Oslo, 1945, (ill.)
 • Tresløyd. Oppgaver og ideer, Oslo, 1948, (ill.)
 • Linosnitt. Verktøy. Teknikk. Arbeidsoppgaver, Oslo, 1952, (ill.)
 • Krafft, Finn Carl Treschow, Stubhaug, A., Overflatebehandling i tresløyd. For framhaldskoler, folkehøgskoler og yrkesskoler, Oslo, 1952, (ill.), sammen med
 • For artikler om kirker, restaureringsarbeide osv. se Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, register bd., Sarpsborg, 1963
 • Hasund, A.M. Langballe, Danbolt, G., Krafft, Finn Carl Treschow, Norsk kunsthistorisk bibliografi, Oslo, 1970
 • Danbolt, G., Hasund, A.M. Langballe, Krafft, Finn Carl Treschow, Norsk kunsthistorisk bibliografi, Bergen, 1970
 • Krafft, Finn Carl Treschow, Danbolt, G., Hasund, A.M. Langballe, Norsk kunsthistorisk bibliografi, Trondheim, 1970

Litteratur

 • Norske Intelligenssedler, 11.06.1917
 • Norsk Tidsskrift for Haandverk og Industri, (Kristiania, 1917, hefte 21 (ill.)
 • Schnitler, C.W., i Aftenposten, 24.06.1917
 • Norske Intelligenssedler, 23.01.1919, (ill.)
 • Verdens Gang, 15.07.1920
 • Ring, B., i Tidens Tegn, 24.12.1920, (ill.)
 • Aftenposten, 24.12.1920, (ill.)
 • Tidens Tegn, 22.04.1921, (ill.)
 • Urd, (Kristiania, 1921, hefte 1 (ill.)
 • Tidens Tegn, 22.04.1921, (ill,)
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 23.04.1921, (ill.)
 • Bergh, M., i Aftenpostent, 23.04.1921, (ill.)
 • Haug, K., i Aftenposten, 25.04.1921
 • Johnsen, B.Moss, i Morgenposten, 26.04.1921, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 26.04.1921, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.04.1921
 • Soot, P.B., i Arbeider-Politikken, 29.04.1921
 • Kielland, T., i Tidens Tegn, 07.05.1921
 • Porsgrunds Dagblad, 16.07.1921, (ill.)
 • Tidens Tegn, 17.09.1921
 • Tidens Tegn, 03.11.1921
 • Aftenposten, 25.04.1922
 • Lyng, B., i Tidens Tegn, 29.04.1922, (ill.)
 • Norvegia Sacra, (Kristiania, 1923, s. 353, 361
 • Tidens Tegn, 01.02.1924, (ill.)
 • Aftenposten, 01.02.1924, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 05.02.1924
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 09.02.1924, (ill.)
 • Soot, P.B., i Social-Demokraten, 09.02.1924
 • Aftenposten, 15.03.1924
 • L'orange, H. P.N, i Aftenposten, 05.04.1924
 • Tidens Tegn, 10.12.1925, (ill.)
 • Tidens Tegn, 02.03.1926
 • Tidens Tegn, 17.08.1926
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler- Leipzig, 1927, bd. 21, s. 389
 • L'orange, H.P., i Aftenposten, 25.01.1927
 • Arbeiderbladet, 09.01.1928
 • L'orange, H.P., i Aftenposten, 01.1928
 • Maleren, 01.06.1929
 • Morgenposten, 28.11.1929
 • Aftenposten, 18.11.1930, (ill.)
 • Tidens Tegn, 02.12.1930, (ill.)
 • Morgenbladet, 13.04.1931
 • Tidens Tegn, 14.04.1931, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 16.12.1931
 • Tidens Tegn, 23.02.1932, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 21.05.1932
 • Aftenposten, 26.05.1932, (ill.)
 • Tidens Tegn, 19.11.1932
 • Aftenposten, 15.12.1932
 • Hamar Arbeiderblad, 16.02.1933
 • Aftenposten, 08.03.1933
 • Aftenposten, 17.04.1933, (ill.)
 • Hedemark Amts Tidende, 09.05.1933
 • Aftenposten, 12.05.1933
 • Varden, 19.09.1933
 • Morgenbladet, 16.03.1934
 • Aftenposten, 16.04.1934
 • Aftenposten, 19.09.1934
 • Aftenposten, 17.12.1934
 • Øya og Vi, 1935, hefte 3
 • Øya og Vi, 1936, hefte 8 s. 4–5
 • Aftenposten, 11.11.1936
 • Morgenbladet, 12.11.1936
 • Bonytt, 1941, s. 17
 • Bonytt, 1942, s. 155
 • Bonytt, 1946, s. 71, 73
 • Bonytt, 1950, s. 218
 • Bonytt, 1952, s. 198–99
 • Sundseth, A. B., Melhus, A., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 95
 • Bull Hansen, R., Finn Krafft, Idé og form, Oslo, 1967, hefte 4 s. 174–75
 • Helland, O., Finn Krafft, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1968, s. 1–3
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 216