Faktaboks

Anders Bergius
Født
4. januar 1718, Kristinehamn, Sverige
Død
4. juni 1793, København

B. ble elev av J.H. Scheffel i Stockholm 1734. Senere kom han til Göteborg. Han var meget produktiv og allsidig, spesialiserte seg på å male på glass "i kinesisk art", laget gyllenlær og voksduktapeter og fant opp en metode for dublering av gamle malerier. For denne ble han tildelt sølvmedalje av Det kongelige danske landhusholdningsselskab 1771. I København utførte han Christian 7.s portrett på speilglass 1769. I begynnelsen av 1770-årene drog B. til Norge. Etter kort opphold i Stavanger var han i Bergen 1773–76 i Trøndelag 1776-78, i Christiania 1778-79. Muligens var han også på Sørlandet. Omkring 1780 vendte han tilbake til København.

I Norge er det registrert ca. 100 portretter av B. (Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren). Det er hovedsaklig borgere og embetsmenn og deres familier som er portrettert. Maleriene er gjerne raskt og feiende utført, undertiden noe overfladisk, men andre ganger som charmerende nærbilder. Det er gjerne den samme elskverdige, veletablerte mennesketype som går igjen, med de samme vennlige, glitrende øyne og det samme fine, lille smil. Fargene er rokokkoens lyse, tydelig påvirket av Carl Gustaf Pilos maleri. Han bruker ofte fiolett og rosa, undertiden med tilsetning av friskt rødt. Glanslys setter han gjerne med brede penselstrøk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Stina Gravall
 • johan Bergius, handelsmann, rådmann

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 5 bispeportretter, Stavanger Domkirke
 • Portrett av sogneprest Chr. Hveding (1777), Skien kirke
 • Portrett av sogneprest Joh. Støren (1778), Værnes kirke
 • Portrett av biskop Christian Schmidt, Oslo Domkirke
 • Portrett av oberstløytnant Theodor Chr. Krog (1778), Oslo Militære Samfund
 • Arbeider i Brahetrolleborg, Danmark
 • Roskilde kloster, Danmark
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Norsk Folkemuseum
 • Bergen Billedgalleri
 • Historisk Museum, Bergen
 • Danckert Krohns stiftelse, Bergen
 • Göteborgs museum
 • Frederiksborg museum

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1903, bd. 3
 • C.W. Schnitler, Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 79–83, 86–92
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, bd. 1, s. 469
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 136, 158–60
 • A. Nygård Nilssen, Bispegalleriet i Nidarosdomen, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, 1931, s. 101–118
 • Weilbach Kunstnerleksikon, København, 1947, bd. 1, s. 90, spalte 1
 • Svenskt Konstnärslexikon, Malmö, 1952, bd. 1, s. 151, spalte 2, 152, spalte 1
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1968, bd. 2, spalte 492
 • T. Lysaker, Domkirken i Trondheim, Oslo, 1973, s. 354-358
 • L. østby, Norges Kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 96

Arkivalia

 • Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren