Faktaboks

August Jacobsen
Jacobsen, August Julius
Født
9. august 1868, Stavanger
Død
28. januar 1955, samme sted

Fra Mesna, 1907. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Lørdagsdans på landeveien, 1907. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Rosenbusken, 1907. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Puerta del Justitia, Alhambra, 1920. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

J. var meget musikalsk og ble fløytist i byens orkester bare 11 år gammel. Han skar i tre og kritt og kopierte portretter fra forskjellige blad, men fikk ingen veiledning eller oppmuntring. 19 år gammel, etter to-tre års utdannelse i Tyskland, overtok han farens tidligere forretning. Han laget sølvarbeider som Erik Werenskiold fant interessante. Jacob Sømme førte ham inn i kretsen av malere i Jærkolonien, med bl.a. Kitty Kielland, Eilif Peterssen, Gudmund Stenersen og Bernhard Hinna. J. reiste mye. Han var bosatt på Sørlandet, på Lillehammer, og en tid i Stavanger der han var tegnelærer ved den tekniske skolen.

J. hadde sitt gjennombrudd som kunstner med Sankthanskveld (1894, Nasjonalgalleriet, Oslo) som fikk bronsemedalje på Verdensutstillingen i Paris 1900. Han høstet anerkjennelse, ikke minst i de år hvor han stod Thorvald Erichsen og Oluf Wold-Torne nær. Selv mente han at Wold-Torne, som han var sammen med i Paris og på stipendreise i Italia, var den som påvirket ham mest. J. kalte ham et fargegeni. Han hentet også impulser fra Frederik Collett og beundret Munch og Karsten. Senere kom han også under innflytelse av Cézanne.

J. malte med samme virtuositet landskaper, figurbilder, portretter og interiører. Hans tekniske dyktighet satte ham i stand til å skifte teknikk etter motivets art. Han kunne male med djerve, kraftige strøk, men også bruke penselen med nennsom hånd. Han var en utpreget kolorist med en særpreget fargeskala. Sankthanskveld står som et hovedverk i 90-årenes romantikk. Hans koloritt var ennå tilbakeholden, komposisjonen og stemningsinnholdet var det vesentligste. Omkring århundreskiftet hadde hans bilder ennå dype, mørke fargetoner, som f.eks. i Torvmyr (1903, Stavanger Faste Galleri) og Kone med spann på gammel gård (1903). Etter Spania-oppholdet i 1909-10 ble fargeskalaen lysere, strøkene bredere og friere. Han ble påvirket av fransk impresjonisme og hans kunst nådde et høydepunkt i årene etter 1. verdenskrig. Et opphold i Granada sammen med forfatteren Gabriel Scott fikk stor betydning. Han arbeidet seg bort fra naturalismens detaljrikdom og forenklet sin form. Et hovedverk blant hans sørlandsbilder er det monumentale Jerkholmen. J. var en fremragende portrettmaler, og portrettene av Kitty Kielland og konsul Hans L. Falck (Stavanger Handelsstands forening) er dyptpløyende karakteristikker.

J. ble tidlig mer eller mindre glemt som kunstner. Det skyldtes delvis at han gikk sine egne veier og nektet å følge nye retninger i kunsten. Med minneutstillingen i Stavanger og Oslo i 1956 ble han rehabilitert som kunstner. I Stavanger ble utstillingen en stor begivenhet, publikumstilstrømningen var overveldende. Også i Oslo vakte utstillingen stor interesse og fikk fyldig omtale.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Louise Christine Wally Garding
 • Carl Lauritz Jacobsen, fotograf (1834 - 1877)

Gift med

 • Bertha Wiig (f. 1869)
 • 1936 med Ulrikke (ulla) Pedersen (f. 1873)
 • Dagmar Beyer (f. 1871)

Utdannelse

 • Begynte hos Fernand Cormon, Paris 1893, gikk over til Alfred Roll, Paris, hvor han var et halvt år 1893
 • elev av Kristian Zahrtmann, København oktober 1895- februar 1896 og høsten 1899

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1904 og -05
 • Studiereiser og lengre opphold i Italia 1904
 • Spania 1909-10
 • Paris
 • Italia
 • Belgia
 • Nederland
 • Tyskland
 • ca. et halvt år i Granada, Spania 1920

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær i Kristiania Kunstforening 1908
 • tegnelærer ved Teknisk skole, Stavanger i flere år fra 1912
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Æresmedlem Stavanger Kunstforening

Priser, premier og utmerkelser

 • Bronsemedalje Verdensutst. i Paris 1900 for Dansen på broen (Sankthanskveld, Nasjonalgalleriet, Oslo)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kristus på korset i Jørpeland arbeidskirke
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 3 malerier
 • Statens Museum for Kunst, København med 2 malerier
 • Bergen Billedgalleri 4 malerier
 • Trøndelag Kunstgalleri 1 maleri
 • Stavanger Faste Galleri 8 malerier
 • Christianssands Faste Galleri 2 malerier
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Stavanger sjøfartsmuseum
 • Kunstindustrimuseet i Oslo med sølvarbeid
 • Sandnes Kunstforening
 • Portretter i bl.a. Bispegalleri, Kristiansand domkirke
 • Katedralskolen, Stavanger
 • Det Stavangerske Dampskipsselskap
 • Stavanger Handelsforening, Stavanger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1894-1896
 • Høstutstillingen, Oslo, 1898-1899
 • Høstutstillingen, Oslo, 1902
 • Høstutstillingen, Oslo, 1905
 • Høstutstillingen, Oslo, 1908-1909
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955
 • Vestlandsutst., 1935-1936
 • Internationale Kunst-Ausstellung, Berlin, 1896
 • Den Frie Udstilling, København, 1900
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Norska Konstnärers arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1906
 • Martsudst., København, 1909
 • Den norske utst., Helsinki, 1911
 • Norwegische Künstler, Hagenbund, Wien, 1912
 • De Uafhængiges Udst., Kleis, København, 1913
 • München, 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania
 • Kristiania Kunstforening vårutst., 1914
 • San Francisco-utst., 1915
 • Jub.utst., Stavanger Kunstforening, 1915
 • Jub.utst., Stavanger Kunstforening, 1925
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Separatutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1903-1914, i perioden
 • Kristiania, 1907
 • Trondheim Kunstforening, 1907
 • København, 1909
 • Drammen Kunstforening, 1910
 • Stavanger Kunstforening, 1910
 • Trondheim Kunstforening, 1911
 • Stavanger Kunstforening, 1912
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1920
 • Trondheim Kunstforening, 1922
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1930
 • Stavanger Kunstforening, 1938
 • Minneutst., Stavanger Kunstforening, 1956
 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1956
 • Portrettutst., Stavanger Kunstforening, 1968
 • Portrettutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1968

Gruppeutstillinger

 • Göteborg, 1906
 • København, 1906
 • Göteborg, 1910
 • Stockholm, 1910
 • Kristiania Kunstforening, 1911

Portretter

 • Byste utført av G. Vigeland i Paris
 • Selvportretter (ca. 1892, 1917, -30, -41)
 • Selvportrett (olje, Stavanger Faste Galleri) gjengitt i G. Schanche Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965 s. 131

Litteratur

 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 96
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 359, 379 (ill.) og 382
 • Aubert, A., Die Norwegische Malerei im 19. Jahrhundert 1814 bis 1900, Leipzig, 1910, s. 86
 • Halvorsen, W., Halfdan Egedius, (Kristiania, 1914, s. 57
 • Norges kunst, (Kristiania, den moderne maleriavd. nr. 139–41 (ill.), katalog Jubileumsutstillingen i 1914
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1922, bd. 12, s. 745
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1925, bd. 18, s. 253
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 519 og 550
 • Grevenor, H., Jæren i malerkunsten, Kunst og Kultur, 1933, s. 167 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934-1955
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, register s. 219
 • Kristen Andersen, i katalog retrospektiv utst. Stavanger Kunstforening, 1938
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 113 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Oslo, 1946, register s. 254 (ill.)
 • Scott, G., August Jacobsen, Kunst og Kultur, 1948, s. 91–120 (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 436–37 (ill.)
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register s. 276 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 269
 • Molaug, I., i katalog minneutst. Stavanger Kunstforening, 1956, (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register s. 656
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 131–36 (ill.), 268–69
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 393 (ill.)
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register s. 286
 • Hidle, G. Schanche, August Jacobsen, portrettutst., 1968, (ill.), katalog Stavanger Kunstforening
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, spalte 186–87 (ill.)
 • Sørby, H. (Red.), Lange, M., katalog Stavanger Faste Galleri, Stavanger, 1970, s. 37–38 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 92–93, 210
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene. Læretid og gjennombrudd 1908-1914, Oslo, 1972, register s. 209
 • Gyldendals store leksikon, Oslo, 1972, bd. 3, spalte 1472 (ill.)
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, s. 90
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, s. 8 (ill.), 18, katalog Stavanger Kunstforening
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 6, s. 1
 • Hidle, G. Schanche (Red.), Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 116–21 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 173
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 421
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 353–54 (ill.), 366 (ill.)
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, s. 57, 228
 • Verdens Gang, 03.11.1909
 • Stockholms Dagbl., 04.04.1910
 • Stavanger Aftenblad, 10.1910
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 16.01.1911
 • Tidens Tegn, 22.01.1911
 • Brøgger, A. W., i Stavanger Aftenblad, 12.1912
 • Hansen, F., i Aftenposten, 06.06.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 06.10.1920
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 07.10.1920
 • Backer, H., i Tidens Tegn, 08.10.1920
 • Lone, E., i Aftenposten, 09.10.1920
 • Omgård, H., i Rogalands Avis, 12.01.1955
 • Nielssen, F., i Dagbl., 28.01.1955
 • Olden, C., i Dagbl., 13.01.1956
 • Molaug, I., i Stavanger Aftenblad, 14.01.1956
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 23.01.1956
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 15.03.1956
 • Mæhle, O., i Dagbl., 15.03.1956
 • Thue, O., i Arbeiderbladet, 16.03.1956
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 16.03.1956
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 31.10.1968
 • Johannesen, O. Rønning, i Bergens Tidende, 02.11.1968
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 22.11.1968

Arkivalia

 • Sørensen, G., Zahrtmanns malerskole 1885-1908, Universitetet i Oslo, 1976, s. 108–09, 111, 114, 155, 165, 180 og 216, magistergradsavhandling
 • Universitetsbiblioteket
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv