Faktaboks

Claus Schavenius
Født
1672
Død
1744, Christiania

S. eide gård og grunn i Christiania og tok borgerskap samme sted 1714. Han la i 1722 fram kalkulert forslag til større arbeider i Vår Frelsers kirke, som det imidlertid ikke fantes midler til å gjennomføre. En Anders Peppers enke sier at hennes mann "hadde lat Mons. Claus Scavenius Staphere det malede Gevant over Prædikestolen" for 24 rdl. Store rester av dette ble funnet under restaureringsarbeidet 1948. S. hadde også malt skyer på veggen bak alteret, og det er mulig at han har utført det lette luftige skymaleriet i hvelvet. Rælingen kirke fikk i 1713 et kontrafei "antagelig av S. innkjøpt av prost Theiste". Det er nå forsvunnet. Et maleri av nattverden fra altertavle ca. 1718, Lunder kirke i Sokna, er derimot bevart, og ifølge skriftlige kilder utført av S.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margrethe Clausdatter Molschou
 • Niels Jensen Schavenius

Gift med

 • 1721 med Magdalene Lund (1695 - 1765)
 • 1713 med Karen Johannesdatter Lønegren

Litteratur

 • C. W. Schnitler, Malerkunsten i Norge i det 18de aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 107
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 139
 • Arno Berg, Vår Frelsers kirke, St. Hallvard, 1933, s. 74–76
 • D. Erdmann, Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, s. 172, 210, 215, 299 (ill.)
 • R. Hauglid, Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 52, 58
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3, s. 134
 • S. Og H. Christie, Akershus. Norges kirker, Oslo, 1969, bd. 2, s. 147, 388

Faktaboks

Claus Schavenius