D. arbeidet i flere år som treskjærer, men var samtidig fra 1935 jevnlig representert på Høstutstillingen, gjerne med statuetter i bly av ungpikeakter. Hans form er usedvanlig fast og klar, og hovedvekten er lagt på figurens uttrykk gjennom den spontane bevegelse. I 1953 kjøpte Sandefjord kommune inn hans Lillegutt i bronse til grøntanlegget ved Sandefjord handelsgymnasium. Norsk kulturråd gav senere støtte til innkjøpet av bronseskulpturen Hoppe bukk, plassert på gressplenen ved Sandefjord gymnas 1974.