Faktaboks

Andreas Edvard Disen
Født
4. august 1845, Modum (født 1844?)
Død
18. februar 1923, samme sted

1870. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Høyfjell, 1878. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

D. tilbrakte 5 år fra 1858 som handelsbetjent i Christiania. Samtidig gikk han på skole, hjulpet av dr. Thaulow. I 1868 begynte D. å stille ut og selge sine bilder i forskjellige norske kunstforeninger. D. reiste til Karlsruhe sammen med Hans Gude, og her ble han i 5 år, de 3 siste som hans assistent. J.F. Eckersberg og de tidlige studiereiser i Jotunheimen hadde åpnet øynene hans for høyfjellets skjønnhet. Under Tysklandsoppholdet tilbrakte han somrene i Sveits, hvor hans forkjærlighet for høyfjellsmotivene ble ytterligere befestet og kom til å prege hans kunst for bestandig. D. bodde i Kristiania, fra 1876 og på Modum fra 1889 til sin død, avbrutt av hyppige turer i Jotunheimen.

D. viser en sterk følelse for form og linjevirkning og hans tegning er klar og sikker. Hans kunst er preget av et nesten patetisk alvor, likevel viser han ingen særlig utpreget personlig grunntone. Han er sterkt påvirket av Gude. Sin beste periode hadde han i 1870-årene.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Pedersdatter Moe
 • Nicolai Hansen, bygselmann

Gift med

 • 1891-1925 med Marie Vilhelmine Moe (f. 1854)

Utdannelse

 • Johan Fredrik Eckersbergs malerskole 1863-69
 • samtidig undervisning av billedhuggerne Chr. Borch og Julius Middelthun på Den kgl. Tegneskole
 • kunstak. i Karlsruhe under Hans Gude, professor Wilhelm Ludwig Friedrich Riefstahl, Ludwig des Coudres og Ferdinand Keller 1871–76

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1869
 • Statens stip. 1869
 • Karl 15. stip. 1870

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable i Paris 1889
 • gullmedalje i Scheveningen 1892

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • NG
 • Drammens Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Helge Væringsaasens samling, Elverum

Illustrasjonsarbeider

 • Waldemar Kadens: Das Schweizerland, Stuttgart 1880

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1882
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1884
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1891
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1894-1895
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1898
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1901
 • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1903-1904
 • Nordisk utstilling, København, 1872
 • Wien, 1872
 • Wien, 1874
 • Verdensutstillingen, Wien, 1873
 • Verdensutstillingen, Paris, 1878
 • Verdensutstillingen, Paris, 1889
 • Scheveningen, Nederland, 1892

Litteratur

 • Lange, J., Nutidskunst, København, 1873, s. 395
 • Dietrichson, L., Af Hans Gudes Liv og Værker, (Kristiania, 1899, s. 82
 • Aubert, A., Det nye Norges malerkunst, (Kristiania, 1904, s. 40
 • Thiis, J., Norges malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 181, 265
 • Th. B., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1913, bd. 9, s. 330
 • Aftenposten, 19.02.1923, (nekrolog)
 • Tidens Tegn, 19.02.1923, (nekrolog)
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 342
 • Salmonsen, København, 1927, bd. 6, s. 217
 • Juhasz, L., Eckersbergs Malerskole, Byminner, 1966, nr. 3, s. 13
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv