Faktaboks

Bjarne Hvoslef
Født
19. april 1890, Mandal
Død
1. juni 1989

H. var ansatt hos arkitektene Just Borten og P. Eugen Brantzeg i Kristiania. 1916 og etablerte deretter egen praksis i Sandefjord i 3 år. Han var ansatt hos arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson i Oslo 1919 – 45. Her arbeidet han først med Telegrafbygningen, fra 1921 med Oslo rådhus. H. var vedlikeholdssjef i Oslo kommune fra 1945. Han gikk av med pensjon i 1959. Siden 2. verdenskrig har H. forestått en rekke større og mindre arbeider i eldre kirker. De spenner fra omfattende restaureringer til rekonstruksjon av enkelte inventarstykker og prosjektering av mindre tilbygg. Oppdragene har vært utført i samarbeid med Riksantikvaren og bygger som regel på historiske kilder og bevarte deler. I en del tilfeller hvor det ikke har vært tilstrekkelig historisk materiale å bygge på, kan man spore innflytelse fra arkitektene Arneberg, A. og M. Poulsson.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Klara Emilie Teilman
 • Nils Christian Wilhelm Landmark Hvoslef, fogd

Gift med

 • (Kristiania med Katharina Helmers Bull

Utdannelse

 • Examen artium 1908
 • Krigsskolen 1908 - 09
 • Trondhjems tekniske læreanstalt 1909 - 11
 • arkitektavd. Norges Tekniske Høyskole 1911 - 15

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise i Nord-Italia 1923

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1950

Utførte arbeider

 • Villakvarteret Åsen, Sandefjord, regulering og oppførelse av 6 eneboliger (1916 - 19)
 • Leiegårder Camilla Colletts vei 20, Oscars gt. 82 og Majorstuvn. 35, alle i Oslo (1920 - 23)
 • Villa Åsdalsvei 42, Oslo (slutten av 1920-årene)
 • Forsamlingshus Strømmen, Alvdal (i tilknytning til eldre skolebygning, 1968)
 • Restaureringer og andre arbeider i eldre kirker: Veldre (1947 - 51, 1965 - 69)
 • Brandval (1947–51, orgelprospekt 1962)
 • Vallset (1949 - 50)
 • Fåberg (1949 - 55)
 • Kolbu (1950 - 52)
 • Eidsvoll (1963 - 66)
 • Sørum (1952 - 53)
 • Biri (1953)
 • Nordsinni (1953 - 59)
 • Follebu (1954-ca. 1959)
 • Trefoldighetskirken i Oslo (1956 - 58) sm.m. Peter Daniel Hofflund
 • Furnes (1956 - 58, bårehus 1962)
 • Eina (1959)
 • Våler i Østfold (1959 - 63)
 • Sørum kapell, Bjoneroa (1960)
 • Haug, Øvre Eiker (fra 1960)
 • Østsinni (1960)
 • Tjølling (1960 - 61)
 • Nes på Hedmark (1961- 64, bårehus 1969 - 72)
 • Veme (1967 - 68)
 • Frogner gamle kirke, Sørum (1967 - 81)
 • Høre stavkirke (1970)
 • Norddal (1976 - 81)

Eget forfatterskap

 • Fåberg kirke. Fra restaureringsarbeidet, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1956, s. 148-52 (ill.)
 • Hvoslef, Bjarne, Hofflund, P. D., Trefoldighetskirken i Oslo. Restaureringen 1956–58, Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok, 1957-1958, s. 39 - 46 (ill.), sm.m.

Litteratur

 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes matrikel, Trondheim, 1916, s. 305
 • Brochmann, G. (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910-1919, Stavanger, 1933, s. 77
 • Studentene fra 1908, Oslo, 1933, s. 170-71
 • Studentene fra 1908, Oslo, 1958, s. 84-85
 • Trefoldighetskirken 1858–1958, Oslo, 1958, s. 72-75 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 45 (ill.)
 • Byggekunst, 1926, s. 5-6 (ill.)
 • Byggekunst, 1950, s. 172
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1963, s. 332, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1960, s. 95, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1961, s. 173, 174, 175, 177, 178, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1962, s. 173, 176, 202, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1963, s. 150, 152, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1964, s. 164, 166, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1965-1967, s. 141, 142s. 172, 175, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1968, s. 175, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1969, s. 221, 243, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1970, s. 115, 116, register bd. 1845–1960
 • Forening til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning, Sarpsborg, 1971, s. 136, register bd. 1845–1960