H. var ansatt hos arkitektene Just Borten og P. Eugen Brantzeg i Kristiania. 1916 og etablerte deretter egen praksis i Sandefjord i 3 år. Han var ansatt hos arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson i Oslo 1919 - 45. Her arbeidet han først med Telegrafbygningen, fra 1921 med Oslo rådhus. H. var vedlikeholdssjef i Oslo kommune fra 1945. Han gikk av med pensjon i 1959. Siden 2. verdenskrig har H. forestått en rekke større og mindre arbeider i eldre kirker. De spenner fra omfattende restaureringer til rekonstruksjon av enkelte inventarstykker og prosjektering av mindre tilbygg. Oppdragene har vært utført i samarbeid med Riksantikvaren og bygger som regel på historiske kilder og bevarte deler. I en del tilfeller hvor det ikke har vært tilstrekkelig historisk materiale å bygge på, kan man spore innflytelse fra arkitektene Arneberg, A. og M. Poulsson.