L. maler natur og folkeliv i Setesdal. En rekke norske malere har gjennom årene hatt kontakt med ham i Valle. L.s ekspressive naturalisme og friske og robuste fargebruk kan bl.a. minne om arbeider av Willi Midelfart, Søren Steen-Johnsen, Eyolf Nagell Erichsen og Henrik Sørensen.