N. reiste til USA for å spesialisere seg som kirurg, men har etter hvert også vunnet seg et navn som billedhugger i USA. I 1968 vant han bl.a. førstepris ved en utstilling i Washington for sin fem fot høye skulpturKreft. Skulpturen viser en stor hånd som knuger to små menneskeskikkelser. Med skulpturen Flyktningervant N. i 1971 konkurransen utlyst av FN i forbindelse med flyktningesaken. Skulpturen er utformet i et forenklet, nærmest nonfigurativt formspråk og er brukt på et frimerke utgitt av FN. Sin tilknytning til Norge har N. gitt uttrykk for gjennom en serie kvinneskikkelser under navnet Lady with Norwegian Cap. Andre arbeider er Mennesker mot menneske og Vietnam. N.s skulpturer har stort sett et ekspressivt formspråk der formen er underordnet uttrykket. N. har tilbudt De Sandvigske Samlinger Lillehammer sin private samling originalarbeider og avstøpninger (ca. 100 arbeider) som testamentarisk gave.