Liv og virksomhet

Etter endt utdannelse ble H. en tid boende hjemme på Toten, hvor han fikk en del større utsmykningsoppdrag. Sommeren 1948 malte han et par uker i Lofoten og tilbrakte vinteren i Bodø. Fra 1960 til -64 var han bosatt i Troms og Finnmark, der naturen tiltalte ham som malerisk motiv. H. har drevet malerskole i Gjøvik, Bodø og Tromsø. Han har også virket som kunstanmelder i Gjøvik i tre år og Tromsø-avisen Nordlys 1959-60.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ingeborg Sivesind
 • Peder K. Heksum

Gift med

 • Ulla Elisabeth Bagge

Bosatt (pr 1982-1986)

Bøverbru Vestre Toten.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno, Olaf Willums, Thorbjørn Lie-Jørgensen og Per Krohg 1936–37 og -39; Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1939–41; Conrad Kickers malerskole, Paris og Académie de la Grande Chaumière, Paris 1951.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens garantiinntekt fra 1978; Reiser til Italia 1939; Paris 1951; kortere turer til Nederland og Danmark.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn; Landsforeningen Norske Malere; Bildende Kunstnere, Oppland; styremedlem Gjøvik Kunstforening i 4 år, hvorav 1 år som formann.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Spisesal og konferanserom, Sandbakkens Kalkverk, Bøverbru (1956)
 • Reinsvoll skole, Vestre Toten (1957)
 • Kvænangsfjell Gildetun, Troms (1965–72)
 • To portretter, Aas kirke, Bøverbru
 • Tromsø by
 • Gjøvik by
 • Gimle aldersheim, Bøverbru
 • Raufoss rådhus
 • Lena videregående skole, Østre Toten

Illustrasjonsarbeider

 • Bonytt 1944
 • Totn, tidsskrift for Totens Historielag, Toten 1954, hefte 2
 • Fra gamalt, festskrift i anledning Pål Gihles 70 års dag, Toten museum 1978

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • Høstutstillingen, Oslo, 1946
 • Høstutstillingen, Oslo, 1948-1949
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951-1954
 • Høstutstillingen, Oslo, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Vinstra, 1979
 • Vinstra, 1980
 • Vestoppland Bildende Kunstneres utst., Raufoss, 1981

Gruppeutstillinger

 • Lillehammer Bys malerisamling, 1942
 • Oslo Kunstforening, 1946
 • Fire malere og en tegner, Sandefjord Kunstforening, 1948

Separatutstillinger

 • Gall. Wiik & Stabell, Oslo, 1942
 • Hønefoss, 1942
 • Gjøvik, 1943
 • Trondheim Kunstforening, 1951
 • Tromsø, 1960

Portretter

 • Tegning gjengitt i Nordlys 28.11.1959

Eget forfatterskap

 • Kunsten og friheten, Opland, 26.05.1945
 • Kunstbetraktninger, Nordlandsp., 01.11.1947
 • Kunstforståelse, Norges Bondeblad, Oslo, 1951

Litteratur

 • Bonytt, 1946, s.203
 • Kunst og Kultur, 1947, s.58, 59
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s.154
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd.2, s.316
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s.96, 111 (ill.)
 • Lillehammer Bys Malerisamling Årbok 1963–1968, Lillehammer, 1970, s.19, 55, 61
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, s.67
 • Totn, tidskrift for Toten Historielag, Toten, 1979, (ill.)
 • Morgenposten, 24.10.1942, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenbladet, 29.10.1942
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 31.10.1942
 • Vestopland, 04.10.1943
 • Vestopland, 19.09.1944
 • Verdens Gang, 21.05.1946, (ill.)
 • Revold, R., i Morgenbladet, 27.05.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 28.05.1946
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 04.06.1946
 • Gauguin, Pola, i Verdens Gang, 05.06.1946
 • Adresseavisen, 03.02.1951, (ill.)
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 16.02.1951
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 17.02.1951
 • Schjelderup Pedersen, S., i Dagsavisa, 20.02.1951
 • Stensrud, L., i Velgeren, 24.05.1958
 • Nordlys, 28.11.1959
 • Ingebrigtsen, I., i Nordlys, 08.11.1960, (ill.)
 • Velgeren, 29.06.1961, (ill.)