Faktaboks

Odd Fjordholm
Fjordholm, Odd Anker
Født
12. august 1918, Voss

F. vokste opp i et kunstinteressert miljø. Hans far var elev hos A. Revold i 1920-årene. F. var fra barnsben av følelsesmessig sterkt knyttet til naturen på Helgelandskysten, og praktisk talt hele hans frie produksjon er preget av dette. I motsetning til Matisse-elevene, som han ble kjent med i akademitiden, bruker F. perspektiv og valører i den hensikt å danne et lys-rom i bildet.

F. debuterte på Høstutstillingen i 1945 og var heltidsmaler og en aktiv utstiller til midt i 50-årene. I denne perioden var han sterkt opptatt av formale problemer og Akademiets, særlig Alf Hartmanns, innflytelse gjorde seg gjeldende. Et tilbakevendende motiv var mennesket, i natur og i arbeid.

Av økonomiske grunner avbrøt han malervirksomheten og viet seg det følgende tiår til illustrasjonsoppdrag på frilansbasis. Maleriet ble først gjennopptatt da han fikk stilling som preparant ved Riksarkivet i 1966. Et sentralt tema for F. er å skape bevegelse og rytme, noe som understrekes ved gjentagelse av former. Fargen bidrar til å forsterke dette. I sine senere malerier henter F. fortsatt motiver fra naturen, men behandlingen er langt friere og mer abstrahert enn tidligere.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Conrad Lind Fjordholm (1885 - 1972)
 • Ragnhild Solveig Corneliussen (1893 - 1925)

Gift med

 • Oslo, 1948 med Marion Henrikke Fossum (f. 1917)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Faaborg, Arneberg, Lien, Willums og Högberg 1938–41 og 1943–44
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1941 og 1945-46
 • Det illegale kunstakademi
 • korrektur i komposisjon hos Alf Hartmann etter 1946

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1947–48
 • Göteborg Konstmuseums stipend 1948
 • Statens Kunstnerstipend 1949
 • Lorch-Schives legat 1952
 • Unge Kunstneres Samfund Vestfoldstipend 1953
 • Statens garantiinntekt fra 1978
 • F. har hatt studieopphold av forskjellig lengde i Sverige
 • Danmark
 • Tsjekkoslovakia
 • Frankrike
 • Belgia
 • Nederland
 • Hellas
 • Spania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Vikariert for O. Mosebekk i 1. frihånd for arkitekter ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1956–57
 • preparant ved Riksarkivet fra 1966
 • teknisk konservator (segl) Riksarkivet fra 1972
 • Medlem Unge Kunstneres Samfund under krigen og til 1961, flerårig medlem av jury og styre samme sted
 • medlem av Norske Yrkestegnere og flerårig jurymedlem
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Oslo Bildende Kunstnere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kråkstad herredshus (intarsiaarbeid, 1956)
 • For Emil Moestue AS
 • 2 skip i Norsk Hydros eie

Illustrasjonsarbeider

 • F. har utført bokomslag, vignetter o.a. bokutstyr, illustrert pedagogisk litteratur og utført illustrasjoner i dagspressen og julehefter. Han har i tillegg utført heraldiske oppgaver

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945
 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1950
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1954
 • Statens vandreutstilling, 1950
 • Ung Norsk Konst, Stockholm, 1950
 • Ung Norsk Konst, Stockholm, 1951
 • Norsk Nutidskonst, Stockholm og Göteborg, 1951
 • Ung Norsk Kunst, København, 1952
 • Norsk Konst, Värmland, 1957
 • Unge Kunstneres Samfund, Kunstnerforbundet, Oslo og Kunstforeningen

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1951
 • Tønsberg Kunstforening, 1953
 • Kredittkassens Kunstforening, 1957

Eget forfatterskap

 • Karl Högbergs dekorasjoner i spisesalen på Grorud Jernvarefabrikk, Folkekunst, Oslo, 1949, hefte 2–3, s. 320–23 (ill.)
 • Sant vitne er jeg..., Historisk Tidsskrift, Oslo, 1973

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 304
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 07.05.1951
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 09.05.1951
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 05.05.1951