N. tok borgerskap som gipsmaker og murmester i Trondheim i 1777. Etter noen år skal han ha flyttet til Christiania. Han leverte i 1779 tegninger og stakk ut tomten til Røros kirke som stod ferdig i 1784. Han konstnadsberegnet dessuten byggearbeidene. Dette har ført til at han i senere år har blitt fremhevet som arkitekt for dette byggverket som er blant de fremste i norsk barokk-klassisistisk arkitektur. Samtidige kilder gir imidlertid Røros-byggmesteren Peder Ellingsen æren for innredningen. Kildene kan dessuten tolkes slik at oberstløytnant Nicolai Frederik Krogh, som også var generalveimester og overdireksjonsmedlem ved Røros kobberverk, hadde fastlagt bygningens form. N. ser ikke ut til å være kjent som arkitekt for andre byggverk.