H. er den eldste kjente rosemålaren i Hemsedal. H. hadde utført rosemålinga i koret i Hemsedal stavkyrkje som vart riven i 1882. Den rikt dekorerte stuga frå Bjørnebergstølen (1785 og 1792, Norsk Folkemuseum) er truleg H.s arbeid, utan at det kan dokumenterast. Det same kan seiast om ei rekke kister og skåp i Hemsedal (to på Norsk Folkemuseum) og ei kiste på Vesterheim museum Iowa, USA. Desse arbeid viser ein noko mangelfull teknikk, men målarglede og munter fantasi. Gjennomgangsmotiva i ornamentikken er enkle, stiliserte skjell, tulipanar og andre blomar.