J. arbeider i en lett stilisert, naturalistisk uttrykksform. Som billedhugger er hun mest opptatt av dyr, som maler er blomster hennes hovedmotiv. Grafikken omfatter raderinger, litografier og linoleumssnitt.