L. ble kalt "den malende troubadour". Han malte landskap, interiørbilder fra sitt atelier, samt flere portretter og figurbilder. Motivene er gjerne hentet fra Steinkjer og nærmiljøet. L. Malte naturalistisk med sans for de små detaljer i naturmotivene, men gjengitt i sarte, stemningsskapende fargetoner. De fleste bilder er malt i årene 1919–50. Blant L.s portretter kan nevnes maleren Einar Bothner (senest 1928, Trøndelag Kunstgalleri, gjengitt i Kunst i Trøndelag, Trondheim 1945, s. 194).