Liv og virksomhet

G. gjorde seg bemerket på midten av 1960-tallet med frodige litografier i sort-hvitt, utført i en bevisst klosset stil som brakte anmeldernes tanker hen på Chagall, men også enkelte tidlige ekspressjonister. I løpet av 1967 bar G.s kunst preg av kraftig påvirkning fra pop art, og han gav bl.a. Teatergata i Oslo et snev av Carnaby Street ved å pryde en av butikkfasadene med bemalte utstillingsfigurer. På en utstilling samme år, viste han en rekke malerier hvor de svungne linjene og de store, hele fargeflatene gav bildene en nokså glatt eleganse som ikke helt lot seg tilpasse G.s robuste humor og fortellerglede. Noe av den psykedeliske stilens fargeklanger og flatestil beholdt han også i senere arbeider, men langt mer smeltet sammen med hans egen frodige fabuleringsevne og langt røffere behandling av mediet. Typisk for G.s bilder uansett stil og teknikk, synes å være at de alltid er fortellende, sammensatt av et mylder av innfall og assosiasjoner.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kristiansen Kolbjørn
 • Sandersen Ella

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under bl.a. Chrix Dahl 1957–61; kunstak. i Zagreb, Jugoslavia 1964.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Bildende Kunstneres Styre reisestipend; studieopphold i Jugoslavia 1964; London 1967. Reiser og kortere opphold i flere europeiske land.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem av Foreningen Norske Grafikere.

Priser, premier og utmerkelser

Gullmedalje fra grafikkbiennalen i Beograd 1968.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Storsalen og baren i Chateau Neuf, Oslo (1975)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Bergen Billedgalleri
 • Frankfurt billedgalleri
 • Selskapet Kunst på Arbiedsplassen
 • Norsk kulturråd
 • Seljord Kunstforening
 • Landslaget Kunst i Skolen

Illustrasjonsarbeider

 • G. har utført en rekke illustrasjoner, plakater, bokomslag m.m.
 • 4 litografier til Galleri 27s bibliofilutgave Dostojevski 1965
 • 3 silketrykk til mappen Galleri Circel, 1975

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Gall. Elvegården, Drammen, 1974
 • Torshov teater, Oslo, 1977
 • Høstutstillingen, Oslo, 1965
 • Høstutstillingen, Oslo, 1967
 • Høstutstillingen, Oslo, 1970
 • Høstutstillingen, Oslo, 1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1973-1979
 • Grafikkbiennalen, Ljubljana, 1967
 • Grafikkbiennalen, Beograd, 1968

Separatutstillinger

 • Gall. 27, Oslo, 1964
 • Gall. 27, Oslo, 1965
 • Gall. 27, Oslo, 1967
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1968
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1971
 • Jazzfestivalen i Molde, 1968
 • Skiens Kunstforening, 1972
 • Bergens Kunstforening, 1973
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Moss Kunstforening, 1975
 • Gall. Alana, Oslo, 1976
 • Galleri Marjatta, Oslo, 1976
 • Sandvika kino, 1976

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1968, s. 179–180
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 62
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 66, 67
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 55
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 194
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 184
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 60
 • Mæhle, O., Dagbladet, 08.12.1964
 • Aftenposten, 31.08.1965, (ill.)
 • Durban, A., Morgenposten, 31.08.1965
 • S. Kyllingstad, Nationen, 03.09.1965
 • Aftenposten, 19.04.1967, (ill.)
 • Durban, A., Morgenposten, 25.04.1967
 • J.F. Michelet, Verdens Gang, 29.04.1967
 • E.H. Johnsrud, Aftenposten, 02.05.1967
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 05.05.1967
 • E. Bérard Andersen, Morgenbladet, 11.01.1967
 • K.E. Harr, Dagbladet, 10.05.1971
 • S. Andersen, Arbeiderbladet, 12.05.1971
 • O.J. Pollan, Bergens Tidende, 23.03.1973
 • Flor, H., Bergens Tidende, 28.03.1973, (ill.)
 • A. Arneberg, Dagbladet, 25.03.1975, (ill.)
 • P. Grøtvedt, Morgenbladet, 05.04.1975
 • S. Andersen, Arbeiderbladet, 05.04.1975, (ill.)
 • E. Moestue Bugge, Aftenposten, 05.11.1979, (ill.)