Faktaboks

Ole Tollefsen Tjøtta
Født
23. april 1880, Klepp, Jæren
Død
20. september 1930, Klepp, Jæren

T. vokste opp i stor fattigdom. Han viste tidlig kunstneriske anlegg, og ved Hulda og Arne Garborgs hjelp kom han til Kra. Understøttet av Olaf Schou kom han i 1903 til professor Tuxen i Kbh., der han utmerket seg som en dyktig og ivrig elev. Arbeidene fra disse årene er signert Ole Tollefsen eller O. Tjøte. Jærlandskapet og de små gamle og værslitte husene der var T.s hovedmotiv gjennom hele livet. Han gjengav motivet realistisk, men de enkelte naturutsnittene lar seg sjelden stedfeste eksakt. T. utelot alle detaljer, og malte oftest med bred pensel og uvørne strøk. Det vesentlige var å formidle motivets stemningsinnhold og særegne karakter. Av og til gjengis motivet med ekspresjonistisk intensitet som i Landskap med hus (Bryne Kunstfor.); andre ganger hviler det i en stillestående, fortettet atmosfære. Et av hans få landskapsbilder med figurmotiver er hovedverket Likferd på Jæren (Stvg. FG). Eksistensielle problemer og depresjoner førte til at T. så å si ikke malte noe i perioden 1912-17. Deretter hadde han en jevn produksjon. I 1922 fikk han i oppdrag å utsmykke ekspedisjonsrommet i apoteket Viben, Bryne. Han lagde en billedfrise på seks landskapsmotiver, innrammet av enkle ornamenter og små motiver i tilknytning til lys, ild og koking av legende midler (p.e.). De siste åtte-ti årene av sitt liv malte T. fortrinnsvis med pastellkritt, og utviklet et særegent billedspråk av høy kvalitet. Uttrykket varierer mellom en spektralfarget, lett impresjonisme, et mørkt, mystikkfyllt stemningsmaleri og et lyrisk, poetisk formspråk. T. tilhører 2. generasjons hjemstavnsmalere på Jæren. Han oppnådde aldri anerkjennelse utover lokalmiljøet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Berte Serina Olsdatter
 • Tollef Johannesen Tjøtta, småbruker

Utdannelse

 • Tegneundervisning av Sigurd Moe ved Stvg. tekniske aftenskole 1898
 • Den kgl. Tegneskole omkring 1900
 • Harriet Backers malerskole, Kra. 1902
 • Lauritz Tuxens malerskole, Kbh. 1903-07
 • Kunstak. under Chr. Krohg en kort tid 1909/10 (hospitant?)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Kra. fra ca. 1900 til 1903
 • Kbh. 1903-07, med hyppige besøk i Dragør
 • Dalarö ved Sthm. en tid fra 1907
 • bosatt i Kra. til 1911

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stvg. FG.
 • Bryne Kunstfor.

Faktaboks

Ole Tollefsen Tjøtta