Faktaboks

Mathias Ferslev Dalager
Født
1769, Ritenbenk på Grønland
Død
9. februar 1843, Trondheim

D. var dansk av fødsel. Han tilbrakte den første del av sitt liv på Grønland, hvor hans far var ansatt i det grønlandske handelskompani. D. ble tilbudt stilling som håndskriver hos den nordgrønlandske inspektør, men håpet at han etter sin utdannelse i Danmark ville kunne slå seg igjennom som kunstner i Norge. Fra 1796 var han å finne i Trondheim hvor han etterfulgte Elias Meyer som tegnelærer ved realskolen og ved Vaisenhusets skole. Som sedvanen var hadde han anledning til å utføre håndverksarbeide ved siden av. På grunn av en skilsmisse-skandale fikk han avskjed som tegnelærer i 1805. Av en konkursbegjæring ser vi at hans økonomiske status var slett. I hans losji i Vaisenhuset fantes kun det nødtørftigste, og "mere sagdes han ei at være eiende". Han drev privatundervisning og gikk fra dør til dør for å selge lodd på sine bilder. I annonser tilbød han tjenester som spenner fra portretter, enkeltvis og i grupper, landskaps- og skutemalerier og altertavler, til forgylling og maling av møbler, værelser og hus.

Omkring 1840 malte D. samtlige vakthavende secondløitnanter i Hovedvakten i Trondheim, bilder som ble hengende der. Han malte også miniatyrer. Hans læreår i Danmark falt i den gryende gullalders tid, men hans kunst bærer ikke preg av det. Prospektene hans kan ofte minne om Johan Friedrich Leonard Dreiers. De er godt komponert og utført, sirlig men noe stivt. Han malte, oftest i gouache, prospekter fra de 4 stiftsteder, fra bl.a. Drammen og Kristiansund, og dessuten flere litografier fra Gramskaret i Trondheim. D. var en dyktig skutemaler og var en av de tidligste utøvere av denne tradisjonen i Norge. Han brukte ofte Munkholmen som staffasje i disse bildene.

D.s arbeider har stor kulturhistorisk verdi. Bl.a. malte han fire fremstillinger av Carl Johans besøk i Trondheim i 1835.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christoffer Carl, kjøpmann
 • Juliana Marie Dalager

Gift med

 • København med Martha Antonette Reinert
 • Anna Catharina Hartz

Utdannelse

 • Utdannet i Danmark i 1782

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser innenlands i forbindelse med utførelsen av prospekter, bl.a. til Drammen og Kristiansund

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kaptein i Trondheims borgerkorps inntil 1820

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap, Trondheim-museum
 • Norsk sjøfartsmuseum

Litteratur

 • Trondhjemske Samlinger, Trondheim, 1901, 1. hefte, s. 28 (fig.), 40 og 43
 • Koren, K., Trondhjem i gamle dage, Trondheim, 1907, s. 5
 • Ostermann, H., Den norske grønlandsprest, provst Jørgen Sverdrup, Personalhistorisk tidsskrift, København, 1915, 6. Række bd. 6, s. 10
 • Schnitler, C.W., Slægten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 345, 374 (ill), 376 (ill.), 386 (ill.)
 • Schnitler, C.W., Vore oldeforældres Land efter deres egne Billeder, (Kristiania, 1910, s. 10, pl. 77
 • Trondhjemske Samlinger, Trondheim, 1923, s. 6 og 14
 • Swensen, W., Gamle Porsgrundsbilleder, 1925, s. 12
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 253
 • Schnitler, C.W., Norsk Kunsthistorie, (Kristiania, 1925-1927, bd. 2, s. 197
 • Tyskerne fra Telemarken og Grenland, Porsgrund, 1927, s. 40
 • Brodahl, J.E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondhjem Kunstforenings 90-års-tidsskrift, Trondheim, 1935, s. 32
 • Hals, H., II, Byen, havnen og sjøen, Oslo, 1957, s. 48 (ill.)
 • Petersen, F. Holm, Skibsportrætmalere, København, 1967, reg.
 • Østby, L., Med kunstnarauge. Norsk natur og folkeliv i biletkunsten, Oslo, 1969, s. 141
 • Gad, F., En tidlig grønlandsk "nasjonalist", Grønland, 1975, nr. 3
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, bd. 4, s. 410

Faktaboks

Mathias Ferslev Dalager