Faktaboks

Nils Schjelbred
Født
4. oktober 1863, Skjelbred, Øvre Eiker
Død
20. januar 1931, Drammen

S. var utdannet innenfor en naturalistisk tradisjon. I USA drev han privat malerskole og malte alterbilder til kirker i de norske farmerdistriktene. I Norge var S. også aktiv som maler inntil han overtok farsgården, og etter at han i 1913 solgte gården og flyttet til Drammen som tegnelærer. Blant sine elever hadde S. flere senere malere, bl.a. Kai Fjell som han sterkt støttet. S.' produksjon omfatter altertavler, portretter og landskaper; produksjonen av portretter var viktigst. De eldste kjente, bl.a. Fru Regine Ek f. Foss (Drammens Kunstforening Faste Galleri) er datert 1902. Av landskapsbilder er det bevart både studier og større bilder fra Eiker.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Ole Nilsen Schjelbred, gårdbruker
  • Petra Pedersdatter Fossesholm

Utdannelse

  • Elev av Knud Bergsliens malerskole, Kristiania
  • Chr. Krohg, Hans Heyerdahl og Erik Werenskiolds malerskole samme sted annen halvdel av 1880-årene
  • elev av William Bouguereau, Jean André Rixens og Fernand Cormon, Paris

Stipender, reiser og utenlandsopphold

  • Lengre opphold i Minnesota (Minneapolis og St. Paul)

Stillinger, medlemskap og verv

  • Vikariat som tegnelærer fra 1912, tegnelærer 1914-31, Drammens offentlige høyere almenskole (Latinskolen)
  • Medstifter Fiskum Sogneselskap 1898, formann, viseformann 1899-1902
  • medlem Øvre Eiker formannskap 1902-04

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Altertavle, Den synkende Peter, Metodistkirken, Hamar (olje 1901)
  • Altertavle (1920, kopi etter Rubens), bedehuset Emmaus, Drammen (nå i Strømsø menighetshus)
  • Rektor Peter Nilsen Østbye, Drammen gymnas (olje 1926)
  • Restaurering veggtapeter Fossesholm, Øvre Eiker
  • Drammens Kunstforening Faste Galleri
  • Drammens Museum
  • Stiftelsen Fossesholm, Øvre Eiker

Utstillinger

Separatutstillinger

  • Drammens Kunstforening, 1903
  • Drammen Kunstforening, 1931

Kollektivutstillinger

  • Drammensmalere fra naturalismen til nyromantikken, Drammens Kunstforening, 1967

Litteratur

  • N. Johnsen, Eker, (Kristiania, 1914, s. 355-56, 576
  • Drammens adressebok 1916-17, (Kristiania, (u.å.)s. 96
  • O. C. Orning (red.), Drammen, 1930, s. 146
  • Drammens Tidende, 21.01.1931-2022
  • Drammens Tidende, 26.01.1931
  • E. Lillevold (Red.), Hamars historie, Hamar, 1949, s. 357–58
  • H. I. Gløersen, Drammen Latinskole gjennom 150 år, Drammen, 1966, s. 136, 147–48 (ill.)
  • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 95, 258, 387 (ill.)
  • H. Alsvik, Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register
  • O. W. Thorson, Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, s. 915–16
  • Hvor Drammenselven iler, Drammen, 1973, s. 286
  • K. Tvedt, Tyve kulturprofiler, Oslo, 1984, s. 117

Arkivalia

  • H. Alsvik, Nils Schjelbred, Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, manuskript