S. var utdannet innenfor en naturalistisk tradisjon. I USA drev han privat malerskole og malte alterbilder til kirker i de norske farmerdistriktene. I Norge var S. også aktiv som maler inntil han overtok farsgården, og etter at han i 1913 solgte gården og flyttet til Drammen som tegnelærer. Blant sine elever hadde S. flere senere malere, bl.a. Kai Fjell som han sterkt støttet. S.' produksjon omfatter altertavler, portretter og landskaper; produksjonen av portretter var viktigst. De eldste kjente, bl.a. Fru Regine Ek f. Foss (Drammens Kunstforening Faste Galleri) er datert 1902. Av landskapsbilder er det bevart både studier og større bilder fra Eiker.