Faktaboks

Olav Omland
Født
11. juni 1909, Omland, Hidrasund
Død
november 1998

Familierelasjoner

Sønn av

 • Theodor Omland
 • Joakime Omland

Gift med

 • Solveig Waage

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Hidrasund

Utdannelse

 • Carl von Hannos malerskole 1938–39
 • Dams tegne- og malerskole 1946–47
 • Statens Kunstakademi, Oslo, tegning 1946–47
 • tegne- og malerkurs ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • elev av Erling Merton i 1940-årene

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser til København 1964, -66, -67
 • Roma og Italia 1974, -75, -76
 • Hellas 1979, -80, -82
 • Spania 1982, -83, -84

Priser, premier og utmerkelser

 • Flekkefjord bys kulturpris 1983

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Malerier: Flekkefjord sykehus
 • Kvinesdalsheimen
 • Sunde skole
 • Flekkefjord yrkesskole
 • Banklokaler
 • Sandnes og Flekkefjord kunstforeninger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Forstanderlokalet, Flekkefjord, 1942
 • Stavanger Kunstforening, 1943
 • Stavanger Kunstforening, 1949
 • Stavanger Kunstforening, 1960
 • Mandal Kunstforening, 1949
 • Mandal Kunstforening, 1977
 • Farsund Kunstforening, 1951
 • Farsund Kunstforening, 1954
 • Farsund Kunstforening, 1965
 • Farsund Kunstforening, 1973
 • Haugesund Kunstforening, 1951
 • Haugesund Kunstforening, 1955
 • Haugesund Kunstforening, 1962
 • Haugesund Kunstforening, 1969
 • Egersund Kunstforening, 1954
 • Egersund Kunstforening, 1965
 • Christianssands Kunstforening, 1955
 • Christianssands Kunstforening, 1958
 • Christianssands Kunstforening, 1972
 • Bondeungdomslagsalen, Stavanger, 1955
 • Sandnes Kunstforening, 1957
 • Sandnes Kunstforening, 1965
 • Sandnes Kunstforening, 1975
 • Odd Fellow-lokalet, Haugesund, 1959
 • Bryne Kunstforening, 1963
 • Flekkefjord Kunstforening, 1969
 • Flekkefjord Kunstforening, 1975
 • Larvik Kunstforening, 1969
 • Grimstad Kunstforening, 1976

Kollektivutstillinger

 • Nordisk utstilling, Bollnes, Sverige
 • Nordisk utstilling, Nykøbing, Danmark

Gruppeutstillinger

 • Bekkegt. 1, Stavanger, 1941

Portretter

 • Tegning utført av Arne Imsland, gjengitt i Stavanger Aftenblad 1.12.1955

Litteratur

 • Flekkefjordsposten, 27.11.1942
 • Flekkefjordsposten, 26.11.1943, (ill.)
 • Agder Tidend, 06.04.1949
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 12.11.1949
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 01.12.1955, (ill.)
 • Sørlandet, 01.04.1949
 • Ziegler, H. K., i Mandal Avis, 31.03.1949
 • Vest-Agder, 06.12.1951
 • Vest-Agder, 30.03.1954
 • Haugesunds Dagblad, 03.02.1951
 • Haugesunds Dagblad, 06.11.1954
 • Haugesunds Dagblad, 14.04.1959
 • Haugesunds Dagblad, 13.11.1962
 • Refsland, K., i Dalane Tidende, 17.03.1954
 • Farsunds Avis, 29.03.1954
 • Farsunds Avis, 09.11.1955
 • Fædrelandsvennen, 09.11.1955, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 11.04.1958, (ill.)
 • Fædrelandsvennen, 12.12.1959, (ill.)
 • Stavangeren, 03.12.1955, (ill.)
 • Sandnes og Jærens Avis, 15.03.1957, (ill.)
 • Rogalands Avis, 21.11.1962, (ill.)
 • Rogalands Avis, 13.11.1963
 • Jærbladet, 22.11.1963
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 252
 • Agder. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 260

Faktaboks

Olav Omland