Etter endt utdannelse slo A. seg ned i Drammen som maler og fotograf. Vinteren 1861 gav han undervisning i tegning og maling i Christiania. Ved siden av tjente han til livets opphold ved å rense og restaurere kunstverk. A. nedla et fortjenstfullt arbeid for Drammens Kunstforening, som i 1860-årene kjøpte flere av hans malerier, bl.a. Utsikt over Drammen, malt i Düsseldorf 1860 (gjengitt i Alsvik 1967, s. 32). Kunstforeningen i Christiania kjøpte hans malerier i 1858, -60, -62 og -63. A. ble aldri noen betydningsfull maler. Allerede i 1868 led han av fremskreden tuberkulose, en sykdom som førte til hans tidlige død i 1871.