Faktaboks

Harald Oscar Andersen
Født
4. november 1836, Drammen
Død
1871

Etter endt utdannelse slo A. seg ned i Drammen som maler og fotograf. Vinteren 1861 gav han undervisning i tegning og maling i Christiania. Ved siden av tjente han til livets opphold ved å rense og restaurere kunstverk. A. nedla et fortjenstfullt arbeid for Drammens Kunstforening, som i 1860-årene kjøpte flere av hans malerier, bl.a. Utsikt over Drammen, malt i Düsseldorf 1860 (gjengitt i Alsvik 1967, s. 32). Kunstforeningen i Christiania kjøpte hans malerier i 1858, -60, -62 og -63. A. ble aldri noen betydningsfull maler. Allerede i 1868 led han av fremskreden tuberkulose, en sykdom som førte til hans tidlige død i 1871.

Utdannelse

 • Drammens Latinskole 1849–51, fullførte ikke examen artium
 • J.F. Eckersbergs Malerskole i Chra.
 • Kunstakademi i Düsseldorf under Hans Gude 1857–60

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • A. reiste til Düsseldorf i 1857, og skal også ha tilbrakt en tid i München

Illustrasjonsarbeider

 • Drammen og Omegn, Drammen 1862, litograferte prospekter utført etter A.s malerier
 • F. Schjander: Jeg fant, jeg fant, i Ringerike 1966/67, s. 20, 21

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Chra. Kunstforening, 1860
 • Jub.utst. av Drammensmalere, Drammens Kunstforening, 1911

Litteratur

 • Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1907, bd. 1, s. 435
 • Juhasz, L., Eckersbergs Malerskole, Byminner, Oslo, 1966, nr. 3, s. 10
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register s. 281 (ill. s. 32)

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv