I 1951 fikk H. fransk statsstipend og drog til Paris, hvor han ble elev av André Lhote. Hans arbeider fra de første årene i Frankrike viser innflytelse fra læremesterens moderate kubisme og etter hvert også fra Jacques Villons stramt komponerte landskapskunst. Utover på 1960-tallet ble påvirkningen fra Cézanne stadig tydeligere. H. har, foruten en rekke stilleben, fortrinnsvis malt landskaper, hvor motivet geometriseres og omformes til et nesten abstrakt spill av former og farger, men uten at kontakten med den sansbare virkelighet brytes. Hele hans produksjon bærer for øvrig preg av pariserskolens vekt på håndverksmessig kvalitet.