treskjærer og snekker

Sylfest Nilssen Skrinde

Faktaboks

Sylfest Nilssen Skrinde
Født
1732, Skjåk (antagelig f.1732)
Død
1785, Skjåk (ca 1785)

Artikkelstart

S. var elev (svenn) hos Jakob Klukstad ved Skjåk (1750 - 51) og Heidal (1753 - 54) kirker, muligens også ved Lesja kirke (1745 - 49). S. har ikke etterlatt seg noe kirkelig arbeid, og i sin profane treskurd skar han i en særegen rokokko-inspirert bladskurd med flatt relieff ulikt Klukstads krillskurd. Sin viktigste innsats gjorde han som skapsnekker, og utviklet trolig den skaptypen som Ola Rasmussen Teigroen ("Skjåk-Ola") tok opp og gjorde dominerende i denne delen av Gudbrandsdalen for lang tid. Framskapene til S. kan ikke måle seg med "Skjåk-Ola"s i sin temmelig grove skurd og noe ufølsomme modellering. De er imidlertid faste og gode i oppbygningen og skurden er rikt variert.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Nils Rolvsen Skrinde (1688 - 1744)
  • Rønnaug Sylfestdatter (1694 - 1765)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer