Faktaboks

Sylfest Nilssen Skrinde
Født
1732, Skjåk (antagelig f.1732)
Død
1785, Skjåk (ca 1785)

S. var elev (svenn) hos Jakob Klukstad ved Skjåk (1750 - 51) og Heidal (1753 - 54) kirker, muligens også ved Lesja kirke (1745 - 49). S. har ikke etterlatt seg noe kirkelig arbeid, og i sin profane treskurd skar han i en særegen rokokko-inspirert bladskurd med flatt relieff ulikt Klukstads krillskurd. Sin viktigste innsats gjorde han som skapsnekker, og utviklet trolig den skaptypen som Ola Rasmussen Teigroen ("Skjåk-Ola") tok opp og gjorde dominerende i denne delen av Gudbrandsdalen for lang tid. Framskapene til S. kan ikke måle seg med "Skjåk-Ola"s i sin temmelig grove skurd og noe ufølsomme modellering. De er imidlertid faste og gode i oppbygningen og skurden er rikt variert.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Nils Rolvsen Skrinde (1688 - 1744)
  • Rønnaug Sylfestdatter (1694 - 1765)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer