A. har sannsynligvis bygd et stort antall leiegårder i Kristiania i høykonjunkturperioden i 1890-årene og i de første år av 1900-tallet. Noen av disse Kristiania-leiegårdene, som Sofies gt. 65 har pussede teglvegger med skjematisk fasadedekor inspirert av italiensk renessansearkitektur. Gabels gt. 1–3 (1902) er et typisk eksempel på en av A.s Kristiania-leiegård fra umiddelbart etter århundreskiftet: en pusset femetasjes teglgård dekorert med vertikale bånd og vindusomramninger av upusset tegl.