Faktaboks

Frithjof Kossuth Aslesen
Født
25. oktober 1854, Christiania
Død
27. august 1921, Kristiania

A. har sannsynligvis bygd et stort antall leiegårder i Kristiania i høykonjunkturperioden i 1890-årene og i de første år av 1900-tallet. Noen av disse Kristiania-leiegårdene, som Sofies gt. 65 har pussede teglvegger med skjematisk fasadedekor inspirert av italiensk renessansearkitektur. Gabels gt. 1–3 (1902) er et typisk eksempel på en av A.s Kristiania-leiegård fra umiddelbart etter århundreskiftet: en pusset femetasjes teglgård dekorert med vertikale bånd og vindusomramninger av upusset tegl.

Litteratur

  • Teknisk Ukeblad, 1892-1906, (spalten anmeldte større byggearbeider i Kristiania (1877-1924))
  • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 77, 86, 98, 117, 154, 191, 281 og 284