Liv og virksomhet

P. var først og fremst portrettmaler, men har også malt landskapsbilder. Han utførte flere av dekorasjonene til "Kirken" på Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Birgitte Christine Sophie Nyrop Kielland
 • Carl Wilhelm Piene

Gift med

 • 1902 med Christiane Mathilde Waage

Utdannelse

Examen philosophicum 1893; Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland vintrene 1892-94; Académie royale des beaux-arts, Antwerpen 1894–95; kunstakademiet, Berlin 1895-96; elev av Alfred Roll, Paris vinteren 1896–97; elev av Harriet Backer, Kristiania 1898–1901.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studieopphold i Antwerpen 1894–95; Berlin 1895–96; Paris 1896–97; studiereise til København, München, Firenze, Roma og London vinteren 1897–98.

Stillinger, medlemskap og verv

Lærer Statens kvinnelige industriskole, Oslo, mønsterkomposisjonsklassen fra 1901; overlærer Kristiania tekniske skole 1910–12; lærer Oslo tekniske mellomskole, sekretær og bibliotekar 1913–19; foredragsholder Statens kvinnelige industriskole, Oslo fra 1918; Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, sekretær 1902–04.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Tre altertavler, bl.a. til Nydalen kapell, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum
 • Universitetet i Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1898
 • Høstutstillingen, 1904
 • De unges utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1900
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Gamle Christianssandsbilleder, Christianssands Kunstforening, 1941

Litteratur

 • Koren, D., Omkring Lindesnes, (Kristiania, 1914, s. 28
 • Tidens Tegn, 17.02.1915
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, katalog Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938-1950
 • Gamle Christianssandsbilleder, katalog Christianssands Kunstforening, 1941
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bd. 3, s. 589, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv