B. ble ansatt på tegnekontoret på Christiania Glasmagasin i 1912 og ble snart tegnekontorets sjef. Han tegnet bl.a. den kolleksjon krystallglass med skjærslipning som ble laget på Hadelands Glassverk til jubileumsutstillingen i 1914. Den innbrakte æresdiplom. Han har tegnet en mengde slike glass for eksport til England og Australia. B. har tegnet alle slags lamper for Høvik Verk og i 1920 lysarmatur til Nye Hjem-utstillingen. Omkring 1925 ble det eksperimentert med billigere, farget glass på Hadeland, og de modellene som B. tegnet, bygde på svenske forbilder. Til Landsutstillingen i Bergen i 1928 tegnet han glass i enkle former, men gjennom hele sin virketid tegnet han fortrinnsvis krystallglass. I 1927–30 tegnet han bordlamper av krystall for eksport.