Liv og virksomhet

B. startet eget verksted i 1968 og debuterte samme år på Maihaugen-utstillingen. Hun markerte seg alt fra begynnelsen som en særpreget sølvsmed, og ble allerede i 1968 premiert i Dansk Guldsmedforbunds internasjonale konkurranse for et originalt salt- og peppersett. B.s produksjon er preget av stor fantasirikdom. Hun er ikke redd for å løse tradisjonelle oppgaver på nye og uvanlige måter og eksperimenterer både med materialkombinasjoner og teknikker, bl.a. med sølv og fjær og sølv og flaskeskår. I en del av arbeidene fra 1970-årene kan det spores innflytelse fra art nouveau-stilen. Som designer hos David-Andersen i årene 1972-78 tegnet hun både smykker og korpusarbeider. Disse arbeidene preges av enkle og sikre former.

Familierelasjoner

Datter av

Utdannelse

Læretid hos gullsmed Albert Carlsen, Oslo; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo med diplomeksamen 1964–68.

Stillinger, medlemskap og verv

Designer hos David-Andersen 1972–1978; lærer metallinjen Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo ett semester 1978; lærer i smykkelaging på Steinerskolen, Oslo 1978–79; Medlem av Norske kunsthåndverkere, flere tillitsverv.

Priser, premier og utmerkelser

4. premie i Dansk Gullsmedforbunds internasjonale konkurranse 1968; innkjøp i samme konkurranse 1972; 2. premie i samme konkurranse 1976; 1. premie i Norges Gullsmedforbunds konkurranse "Hårsmykke" 1972.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. 12B i Fredrikstad, 1972

Kollektivutstillinger

 • Maihaugenutstilling, 1969
 • Maihaugenutstilling, 1971
 • Maihaugenutstilling, 1973
 • Norsk kunsthåndverk, 1977-1979
 • Tendenser 78, Gall. F15, Moss

Litteratur

 • Gullsmedkunst, 1968, s. 14, 62–63, 95, 186
 • Gullsmedkunst, 1969, s. 139
 • Gullsmedkunst, 1971, s. 167
 • Gullsmedkunst, 1972, s. 66–67, 153–4
 • Gullsmedkunst, 1974, s. 117, 211
 • Gullsmedkunst, 1975, s. 14
 • Gullsmedkunst, 1976, s. 72
 • Gullsmedkunst, 1977, s. 44
 • Gullsmedkunst, 1978, s. 16, 18, 143