B. startet eget verksted i 1968 og debuterte samme år på Maihaugen-utstillingen. Hun markerte seg alt fra begynnelsen som en særpreget sølvsmed, og ble allerede i 1968 premiert i Dansk Guldsmedforbunds internasjonale konkurranse for et originalt salt- og peppersett. B.s produksjon er preget av stor fantasirikdom. Hun er ikke redd for å løse tradisjonelle oppgaver på nye og uvanlige måter og eksperimenterer både med materialkombinasjoner og teknikker, bl.a. med sølv og fjær og sølv og flaskeskår. I en del av arbeidene fra 1970-årene kan det spores innflytelse fra art nouveau-stilen. Som designer hos David-Andersen i årene 1972-78 tegnet hun både smykker og korpusarbeider. Disse arbeidene preges av enkle og sikre former.