Faktaboks

Ingolf Danielsen
Født
31. august 1876, Bergen
Død
20. juni 1961, sst

D. var assistent hos arkitekt Borgemann i Hannover 1900–01; assistent hos arkitekt Henrik Bull i Kristiania 1901–04; hos arkitekt Ernst Karl Westman i Stockholm en kort tid i 1904–05. Han slo seg ned i Bergen som privatpraktiserende arkitekt våren 1905.

D. hører til den gruppe arkitekter som har vært med på å utforme viktige deler av Bergens sentrum fra begynnelsen av 1900-tallet til 2. verdenskrig. Han har ikke hatt mange offentlige oppdrag, men ble ofte benyttet ved oppførelse av større forretnings/leiegårder. De fleste forretnings/leiegårder og pakkhus i C. Sundts gates sørligste del er tegnet av ham i 1906 i tysk/svensk inspirert jugendstil. Langs byens forretningsgater har han etter bybrannen 1916 oppført en rekke bygg i nyklassisisme f.eks. Kløverhuset 1919 og Wallendal 1924. En av hans mest særpregede bygninger er Hansa Bryggeris kontorbygg på Kalfaret. Et åtte-kantet tårn med løkformet kuppel binder sammen to fløyer som står vinkelrett på hverandre. D.s bygninger er meget tidstypiske, og de fleste skiller seg lite ut fra samtidig bebyggelse og fra det omliggende miljø. De har stort sett gode proporsjoner og er nøkterne med få dekorative detaljer.

Familierelasjoner

Gift med

 • Bergen, 1918 med Hildur Margrethe Isaksen (f. 1892)

Utdannelse

 • Avlagt svenneprøve som murer
 • Den tekniske aftenskole i Bergen 1896–97
 • hospiterte ved Kunsthåndverksskolen i Hannover 1899
 • eksamen fra Technische Hochschule i Strelitz 1899
 • hospiterte ved arkitekturavd., Technische Hochschule, Hannover 1900–01

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statsstip. for håndverkere 1898
 • stip. fra Bergens Haandverker forening 1899

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av landsstyret Norske Arkitekters Landsforbund 1928, -30, -31 og -36
 • medlem av Bergen Arkitektforenings stipediekomité, valg og invoteringskomité, driftsfondet, finansrådet, rettsutvalget m.m. i 1929, -30, -36, -37 og -41
 • Medlem av overskattetaksten og styret i flere kredittinstitusjoner

Utførte arbeider

 • Alle i Bergen. Tivoli kino, Olav Kyrres gt. 47 for A/S Tivoli (1911)
 • A/S Hordaheimen, C. Sundts gt. 18 (1914)
 • Kvinneklinikken, 3. klinikkbygg, 2 portner- og overlegeboliger (1920, sm.m. arkitekt Nordan)
 • Centralkirken, Vetrlidsalmenning 8 og 10 (1925)
 • Forretnings/leiegårder: C. Sundts gt. 9, 11, 13, 17, 19, 24 og 25 for A/S Sundt & Co, Ege & Co, Bjørnsvik og Frønsdal (1905–06)
 • Walkendorfs gt. 5 for G. von Erpecom (1907, brent 1916)
 • Vaskerelvsmug 1 for Smørdal (1912)
 • Sigurds gt. 26 for F.R. Kalland (1912)
 • Sverres gt. 22 for Eide og Nordgreen (1913)
 • Neumanns gt. 28 for O. Sørensen (1914)
 • Håkons gt. 9 for Andr. Olsen (1914)
 • Kirkegt. 40 for N. Askvik og C. Nævdal og leiegård i Kirkegt. for J.H. Nævdal (1914)
 • Haukelandsveien 31 for M. Olsen (1915)
 • C. Sundts gt. 23 for S. Andersen (1915)
 • C. Sundts gt. 22 for Bergens Indremisjon (1916)
 • Vetrlidsalmenning 8 og 10 for P. Larsen (1916)
 • Vetrlidsalmenning 27 a for Askvik (1916)
 • Strømsgt. 29 for Bye (1916)
 • Tullins gt. 6 for Christiansen (1916)
 • Håkons gt. 15 for J. Neumann (1918)
 • Småstrandgt. 1 for N.P. Stender (1918)
 • "Kløverhuset", Strandgt. 13 for Joh. Petersen (1919)
 • Store Markev. 3 for August D. Michelsen (1920)
 • Kirkegt. 21 a, 6 hus for A/S Kirkegt. 21 (1921)
 • Torvalmenning 10 for C. Brandt (1923)
 • Strandgt. 17 for Wallendal (1924)
 • Strandkaien 12 for Gjessing (1924)
 • Strandgt. 12 for H.H. Iversen (1926)
 • Strandgt. 8
 • Strandgt. 9 for I.C. Lund (slutten av 1920-årene)
 • Fabrikker: Magnus Barfots gt. 22 for A/S Norsk Speilfabrikk (1912)
 • Moldesmug 1 for M. Sortland (1913)
 • Dynnersmug 1, 3 for P.A. Hofseth (1914)
 • Magnus Barfots gt. 12 for Sannem (1915)
 • Solheim 7–12 for G.M. Bruun (1915 og 1917)
 • Solheim 28 b(?) for von Erpecom (1915)
 • Hansa Bryggeri, Kalfarv. 76 (1918, -22, -23, -29)
 • Og kontorbygget Kalfarvn. 57 a (1925)
 • Solheim for A/S Mjølner (1918)
 • Wingårds jernstøperi (1918)
 • Skuteviksvn. 30 for O. Ziem (1918)
 • Svanevikens Pølsefabrikk, Svaneviken (1919)
 • Damgårsvn. 54 for Joh. Hansens Sønner (1923)
 • Fabrikgt. 3 for von Erpecom & Søn (1927)
 • Villaer/småhus: Kalfarlien 10 for Aabrek (1909)
 • Kalfarlien 2 for dir. Hoel (1909)
 • Kalfarvn. 5c for O. Irgens (1911)
 • Kalfarlien 3 b for Olga Eide (1913)
 • S. Bellevue for Münter (1914)
 • Kalfarvn. 71 for J.B. Frønsdal (1915)
 • Årstadvn. 12 for Boye (1916)
 • Fagerheim 2 a for Behrens (1919)
 • Furubakken 7 for Chr. B. Nielsen (1919)
 • Nedre Hein, 15 trehus for Bergen kommune (1921)
 • Heien 16 for Knudsen (1922)
 • Nordbø 17 for Dørhelle (1923)
 • Lynghaugen 5 for A. Vatne (1928)
 • Prosjekter: Bergens handelsforening og Bergens rederiforening (1919)
 • Klinikk og søsterhjem for Trondheim krets av Røde Kors (1920)

Litteratur

 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 133
 • Kielland, A. M., Arnesen, O., Bergens forretningsstrøk før og nu, Bergen, 1928
 • Vem är vem i Norden?, Sthm, 1941, s. 652, b.1
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 97
 • Byggekunst, 1924, s. 38, 41 (ill.), 46. 47
 • Byggekunst, 1928, s. 19, 32
 • Byggekunst, 1929, s. 32
 • Byggekunst, 1930, s. 16, 32, 143
 • Byggekunst, 1931, s. 80, 279
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 3
 • Byggekunst, 1933, s. 164, 166 og 170
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 6, 79
 • Byggekunst, 1935, tillegg s. 5
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 32
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 9
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 8
 • Byggekunst, 1940, tillegg s. 1
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 7
 • TU, 1907, s. 326
 • TU, 1908, s. 122.

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, Bergen, Bergen Arkitektforening, 1932, manuskript
 • Antikvarisk Arkiv, Riksantikvaren