B. var portrettmaler. Læretiden hos Gussow ble avgjørende, studiene derfra viser at det realistiske portrett lå godt til rette for henne. I 1880 ble et kvinneportrett utstilt i Kristiania Kunstforening påskjønnet for sitt sanne uttrykk, fritt for effektjageri. På Høstutstillingen i 1883 viste hun et høytidelig og nesten veristisk portrett av moren. Selvportrettet og portretter av søsteren, som hun bodde sammen med i Kristiania, utmerker seg ved sin direkte, alvorlige stil. I 1870- og 80-årene utførte B. en rekke portretter etter oppdrag fra Kristianias høyere borgerskap, i 1883 også et portrett av kronprins Gustaf. Noen enkle og dyktig utført stilleben hører også til hennes lille produksjon. P.g.a. svekket syn og helse malte hun lite etter 1892.