Faktaboks

Sven Sønsteby
Sønsteby, Sven Karsten
Født
20. mai 1933, Oslo

S. er kjent som karikaturtegner i norske aviser og ukeblader fra 1950-årene av, senere også i utenlandske tidsskrifter. Inspirert av amerikanske, franske og engelske tegnere, særlig Ronald Searle, skildrer han oftest allmennmenneskelige, men også politiske situasjoner. Det komiske i situasjonene bygger på enkeltindividers opptreden og karikerte utseende, samt S.' egen tekst. Personene skildres med vekt på noen få karakteriserende eller stemningsbærende elementer, f.eks. en overdimensjonert nese, brukt bl.a. i serien Storbyens problemer, Aftenposten 1972. De kraftig markerte konturene spiller derfor stor rolle i figurfremstillingene, mens det omgivende miljø beskrives med noen få streker som angir perspektivet og de viktigste detaljene i forhold til situasjonen. Gjengivelsen av volumer, lys og skygge er derfor gjerne sterkt forenklet, med unntak av en del portretter, f.eks. datteren Anja (1962). I sine politiske tegninger viser S. mistro til toppolitikere og mennesker med stor makt ved hjelp av karikeringer der brutale, kyniske og maktglade personlighetstrekk fremkommer. Hans sympatier går i retning av "gjennomsnittsmennesket", som fremstår som personer som ikke alltid behersker den situasjonen de befinner seg i, eller står maktesløse overfor andres maktovergrep eller små og store naturfenomener.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Signe Marie Gjertsen
 • Kaare Ludvik Sønsteby

Gift med

 • Merete Johansen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • SHKS under Arne Bruland 1952-56

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Sammlung Karikaturen & Cartoons, Basel

Illustrasjonsarbeider

 • Tegninger i Aftenp. fra 1950-årene
 • Nå, Oslo fra 1954
 • Punch, London 1956
 • J. Hennius (red.): Humor i Norden, Oslo 1960
 • Elingaard forlag (utg.): Sønsteby 79 tegninger, Oslo 1975
 • Diverse fagtidsskrifter
 • Omslagsill. G. Nyquist: Stille som i graven, Oslo 1966. Kunstmappe, Lions Club, Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Internasjonal utst. Man and his World, 1968
 • Internasjonal utst. Man and his World, 1969
 • Internasjonal utst. Man and his World, 1970
 • Sommerutst., 1982
 • International Biennal of Humour and Satire in the Arts, 1983

Faktaboks

Sven Sønsteby