S. har helt fra akademitiden vært nær knyttet til de norske freskomalere. Han var først assistent for Per Krohg ved utsmykkingen av Fysisk institutt, Universitetet i Oslo fra 1936 og fra 1939 teknisk ansvarlig for Per Krohgs arbeider i Oslo rådhus. Fra 1944 ble han tilknyttet Oslo kommune med restaurering av monumentalmalerier, bl.a. av Per Krohgs dekorasjoner i Sjømannsskolen, Oslo, utsmykningene i Oslo rådhus og takutsmykningene i Oslo domkirke. S. har en forholdsvis liten produksjon av malerier, hovedsakelig portretter, figurbilder og motiver fra Vestlandet.