Faktaboks

Kristian Volden
Volden, Paul Kristian
Født
20. juni 1906, Svatsum, Vestre Gausdal
Død
22. november 1979, samme sted

V. hentet de fleste av sine motiver fra Gudbrandsdalen og fjellene omkring. Hans formspråk hadde utgangspunkt i en solid naturalisme som under innflytelse fra forskjellige kunstretninger etter hvert fikk preg av forenklinger av naturformer og fargebruk. V. malte også interiører, figurbilder og enkelte portretter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaus Volden
 • Netta Findalen

Gift med

 • Eldrid Gaukstad

Utdannelse

 • ABC-skolen, tegning og elev av Leon Aurdal 1934
 • treskjærerkurs, Sophies Minde, Oslo 1935-39
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg, Finn Faaborg og Karl Høgberg 1938
 • Statens Kunstakademi, Oslo 1939-41 og Det illegale akademi under Axel Revold, Jean Heiberg og Henrik Sørensen 1941-42

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Oppegårds legat 1934
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1949
 • Østlandske vanførelags stipend 1959-60
 • Statens reisestipend 1961
 • Michelsens legat
 • Hans Gudes legat flere ganger
 • Studieopphold i Sverige 1947
 • Danmark 1949, -62
 • Italia 1959, -60, -62
 • reiser i Tyskland, Sveits, Frankrike og Østerrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Billedkunstnere i Oppland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Byste, relieffer og krusifiks, Sophies Minde, Oslo (1942, -58)
 • Malerier, Ringebu folkehøgskole og Vinstra gymnas (1966)
 • Sør-Fron pleiehjem (1968)
 • Folkehøgskolen, Leira
 • Gausdal sykehjem
 • Eckbos Legats Kursted, Oslo
 • Gudbrandsdalen, Gausdal, Ringebu og Elverum sparebanker
 • Hotel Norge, Hamburg
 • Palazzo dei Turismo, Cesenatico, Italia
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Anders Zorn-museum, Mora

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1952
 • Det illegale kunstakademis utst., 1947
 • Norsk konst, 1957
 • Norsk konst, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • Billedkunstnere i Opplands vandreutstilling

Litteratur

 • i Gudbrandsdølen, 10.10.1950
 • i Gudbrandsdølen, 01.11.1951
 • i Gudbrandsdølen, 08.11.1955
 • i Gudbrandsdølen, 19.11.1959
 • i Gudbrandsdølen, 23.10.1961
 • i Dagningen, 14.10.1950
 • i Dagningen, 02.11.1951
 • i Dagningen, 11.11.1955, (ill.)
 • i Dagningen, 29.10.1962, (ill.)
 • i Dagningen, 19.10.1964, (ill.)
 • i Dagningen, 30.12.1980
 • Hamar Stiftstidende, 01.12.1950
 • i Oppland Arbeiderblad, 03.03.1951
 • Gudbrandsdalen, årbok, 1957, s. 79-82
 • Haugesunds Avis, 09.09.1960
 • Haugesunds Dagblad, 15.09.1960, (ill.)

Faktaboks

Kristian Volden