Liv og virksomhet

V. hentet de fleste av sine motiver fra Gudbrandsdalen og fjellene omkring. Hans formspråk hadde utgangspunkt i en solid naturalisme som under innflytelse fra forskjellige kunstretninger etter hvert fikk preg av forenklinger av naturformer og fargebruk. V. malte også interiører, figurbilder og enkelte portretter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Olaus Volden
 • Netta Findalen

Gift med

 • Eldrid Gaukstad

Utdannelse

ABC-skolen, tegning og elev av Leon Aurdal 1934; treskjærerkurs, Sophies Minde, Oslo 1935-39; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg, Finn Faaborg og Karl Høgberg 1938; Statens Kunstakademi, Oslo 1939-41 og Det illegale akademi under Axel Revold, Jean Heiberg og Henrik Sørensen 1941-42.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Oppegårds legat 1934; stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1949; Østlandske vanførelags stipend 1959-60; Statens reisestipend 1961; Michelsens legat; Hans Gudes legat flere ganger; Studieopphold i Sverige 1947; Danmark 1949, -62; Italia 1959, -60, -62; reiser i Tyskland, Sveits, Frankrike og Østerrike.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn; Billedkunstnere i Oppland.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Byste, relieffer og krusifiks, Sophies Minde, Oslo (1942, -58)
 • Malerier, Ringebu folkehøgskole og Vinstra gymnas (1966)
 • Sør-Fron pleiehjem (1968)
 • Folkehøgskolen, Leira
 • Gausdal sykehjem
 • Eckbos Legats Kursted, Oslo
 • Gudbrandsdalen, Gausdal, Ringebu og Elverum sparebanker
 • Hotel Norge, Hamburg
 • Palazzo dei Turismo, Cesenatico, Italia
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Anders Zorn-museum, Mora

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Minneutst., 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1952
 • Det illegale kunstakademis utst., 1947
 • Norsk konst, 1957
 • Norsk konst, 1957
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1957
 • Billedkunstnere i Opplands vandreutstilling

Litteratur

 • i Gudbrandsdølen, 10.10.1950
 • i Gudbrandsdølen, 01.11.1951
 • i Gudbrandsdølen, 08.11.1955
 • i Gudbrandsdølen, 19.11.1959
 • i Gudbrandsdølen, 23.10.1961
 • i Dagningen, 14.10.1950
 • i Dagningen, 02.11.1951
 • i Dagningen, 11.11.1955, (ill.)
 • i Dagningen, 29.10.1962, (ill.)
 • i Dagningen, 19.10.1964, (ill.)
 • i Dagningen, 30.12.1980
 • Hamar Stiftstidende, 01.12.1950
 • i Oppland Arbeiderblad, 03.03.1951
 • Gudbrandsdalen, årbok, 1957, s. 79-82
 • Haugesunds Avis, 09.09.1960
 • Haugesunds Dagblad, 15.09.1960, (ill.)