V. hentet de fleste av sine motiver fra Gudbrandsdalen og fjellene omkring. Hans formspråk hadde utgangspunkt i en solid naturalisme som under innflytelse fra forskjellige kunstretninger etter hvert fikk preg av forenklinger av naturformer og fargebruk. V. malte også interiører, figurbilder og enkelte portretter.