Faktaboks

Ulf Nilsen
Nilsen, Ulf Roger
Født
19. mai 1950, Trondheim

Stort hode. Ulf Nilsen. 1979. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Rituell ferd. 1984. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

Tilstand - forvirring. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

I N.s tidlige tegninger spenner motivene fra nord-norsk natur til skisser fra sydlandsk folkeliv. Etter hvert nådde han et forenklet figurativt formspråk i svart-hvitt-arbeider av relativt stort format, og særlig komposisjonen vitner om innflytelse fra Gruppe 5 i Trondheim. Omkring 1976–77 nådde N. en personlig uttrykksform under innflytelse av Håkon Bleken og med impulser fra Olav Mosebekks tegninger. N. arbeidet helst med lett abstraherte figurgrupper og stilleben og skapte dessuten noen karakteristiske selvportretter. Markante overskjæringer, spisse vinkler og kompliserte romforhold var blant hans mest iøyenfallende virkemidler, som i Fugl i kontrastfylt rom (1976, Oslo kommunes kunstsamlinger).

Mot slutten av 1970-årene ble bildene preget av mykere modellerte former, ofte i mørke scener, og gjerne med innslag av dramatisk lysføring. Ulike virkemidler ble prøvd, samtidig som han eksperimenterte med blandingsteknikker der det foruten kull, blyant og tusj også inngikk collage og maling i svart-hvitt. I enkelte tilfeller antydes dessuten relieffvirkninger. Mens figurene tidligere hovedsakelig hadde fungert som komposisjonelle elementer, økte nå deres individuelle preg, særlig i svart-hvitt-arbeidene fra omkring 1980. En innadvendt og noe melankolsk stemning var ofte fremherskende, bl.a. i Samleren (1980, Oslo kommunes kunstsamlinger). Som assistent ved H. Ljøsnes utsmykking av Sogn yrkesskole i Oslo utdypet N. sin forståelse for sammenhengen mellom billedkunst og interiørets øvrige elementer. I svart-hvitt-frisen i Oppsal samfunnshus og senere i de malte dekorasjonene til Bjørnsletta skole nyttiggjorde han seg disse erfaringene. I maleriene lyktes N. til å begynne med best i akvareller og mindre gouacher, hvor innflytelsen fra Alf-Jørgen Aas kan spores. Til tross for kompliserte komposisjoner i stort format og utnyttelse av uvanlige fargekombinasjoner nådde derimot ikke alltid hans tidlige, større malerier det nivået som gjennomgående preget svart-hvitt-arbeidene. Fra omkring 1980 utviklet han imidlertid det maleriske på bekostning av det dekorative. I maleriene virket også tegningen etter hvert friere og komposisjonen enklere. Det kubistiske preget fra hans tidligere arbeider var dermed ikke lenger så fremtredende. Utgangspunktet for motivene kunne være barndomsminner, reiseinntrykk eller storbyscener, samtidig som mye av inspirasjonen skrev seg fra studier av annen billedkunst. Likevel kan bildene best karakteriseres som friere fabuleringer omkring menneskeskikkelser. Fugle- og maskesymboler inngår gjerne, som i collage-maleriet Maskemaleren (1978, Morgenbladets pris, Nasjonalgalleriet, Oslo).

N. har også arbeidet med skulptur, bl.a. i samarbeid med Finn-Henrik Bodvin. Hittil har han gjort seg lite gjeldende på dette området, selv om noen virkningsfulle kolorerte masker inngår i utsmykkingen av Bjørnsletta skole. Maleriene her viser også N.s orientering i retning av nyekspresjonismen. Likevel utgjør elementer fra 1920- og 30-tallets figurative maleri fortsatt karakteristiske innslag.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ruth Odden
 • Otto Nilsen

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Asker

Utdannelse

 • Kunstskolen i Trondheim under Roar Wold og Ove Stokstad 1966
 • Trondheim yrkesskole, reklamelinjen 1967–69, interiørlinjen 1970
 • praktikant atelieret Trøndelag Teater 1971–72
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne 1973, Alf-Jørgen Aas 1974–78 og Per Palle Storm 1976

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Th. Fearnleys Minnestipend II 1974
 • Lorch-Schives legat 1976 og materialstipend 1978
 • 3%-fondets stipend 1977
 • Statens reisestipend 1979
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1982
 • Studiereiser til Hellas 1975–76
 • London 1976
 • USA 1978–79
 • Sør-Frankrike 1981

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Tegnerforbundet
 • jurymedlem Høstutstillingen 1980–81
 • medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1975–76

Priser, premier og utmerkelser

 • Morgenbladets pris 1978

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykninger: Assistent for H. Ljøsne ved Sogn yrkesskole, Oslo (1975)
 • Og for Inger Sitter ved Hauketo skole, Oslo (1976)
 • Oppsal samfunnshus, Oslo (1979)
 • Cruiseskipet S/S Norway (1980)
 • Kantinen Norsk Jern & Metallarbeiderforbund, Oslo (1982)
 • Vestibylen Bjørnsletta ungdomsskole, Oslo (1982)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Sør-Trøndelag fylke
 • Trondheim og Arvika kommuner
 • Ringerike Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1974-1979
 • Høstutstillingen, 1981
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1974-1976
 • Sommerutstilling, Trondheim Kunstfor., flere ganger
 • Juniutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1978
 • Arvika Kunstforening, 1978
 • Gall. Haaken, Oslo, 1979
 • Morgenbladets pris 1964–1979, Oslo Kunstforening, 1979
 • 8. østersjøbiennale, Rostock, 1979
 • Nordisk Kunstforbunds utstillinger, Helsinki, 1981
 • Tegning, Kunstnernes Hus, Oslo, 1982
 • Stockholm Art Fair, Stockholm, 1984

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1970
 • Teaterveggen, Trøndelag Teater, 1972
 • Teaterveggen, Trøndelag Teater, 1973
 • Teaterveggen, Trøndelag Teater, 1974
 • Trondheim BruksKunstforening, 1972
 • Det lille galleri, Trondheim, 1972
 • Det lille galleri, Trondheim, 1974
 • Gall. Tanum, Oslo, 1977
 • Gall. Haaken, Oslo, 1980-03-0001-10-01

Gruppeutstillinger

 • Tre nye malere, Gall. 27, Oslo, 1978
 • Gall. Hanne, Trondheim, 1981
 • Christianssands Kunstforening, 1981
 • Gruppe ZINK, 1983
 • Bergens Kunstforening, 1983
 • Festspillene i Bergen, 1983
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1983
 • 5 norske malere, Gall. Asbæk, København, 1984

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 166
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 46 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1980, s. 127
 • Kunst og Kultur, 1983, s. 254, 262
 • Kunst, Oslo, 1978, nr. 4 s. 31 (ill.)
 • Zimmermann, H., i Bildende Kunst, Øst Berlin, 1979, hefte 10, s. 508–09 (ill.)
 • Sørensen, G., Ulf Nilsen - aspekter ved en ung kunstners verk, Samtiden, Oslo, 1980, nr. 5, s. 65__-;72 (ill.), hefte 6 s. 81–86 (ill.)
 • Sørensen, G., i Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 21
 • Sørensen, G., i Ny kunst i Oslo 1981–82, 1983, katalog Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Brun, H. J., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 231–32 (ill.)
 • Sørensen, G., i Gruppe ZINK, Bergen, 1983, (ill.), katalog Festspillutstilling
 • Adresseavisen, 07.03.1972, (ill.)
 • Helland, R. Thiis, i Adresseavisen, 01.11.1972
 • Adresseavisen, 16.03.1973
 • Adresseavisen, 11.01.1974, (ill.)
 • Adresseavisen, 25.11.1974
 • Egeland, E., i Aftenposten, 23.03.1977
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 23.03.1977, (ill.)
 • Morgenbladet, 18.09.1978, (ill.)
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 17.11.1978
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 02.04.1980
 • Morgenbladet, 08.03.1980, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 15.04.1980
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 17.10.1980
 • Adresseavisen, 24.10.1980, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 19.02.1981, (ill.)
 • Asker og Bærums budstikke, 21.07.1982, (ill.)
 • Bergens Tidende, 05.10.1982
 • Aftenposten, 21.05.1983
 • Bergens Tidende, 26.05.1983, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 28.05.1983, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 28.05.1983, (ill.)
 • Laundal, ø., i Bergens Tidende, 02.06.1983, (ill.)
 • Schmedling, O., i Arbeiderbladet, 18.07.1983

Faktaboks

Ulf Nilsen