Faktaboks

Gudmund Stenersen
Født
18. august 1863, Ringsaker
Død
17. august 1934, Oslo

Fra Siena. Gudmund Stenersen. 1894. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Sommernatt Jæren. Gudmund Stenersen. 1883. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

S. utdannet seg først til tannlege i 1886 og praktiserte i Tønsberg til 1889. Allerede i 1885 hadde S. fått antatt et bilde på Høstutstillingen, I Baadstøen, og i 1889 brøt han over tvert og drog til Paris for å utdanne seg til maler. Han sluttet seg til den naturalistiske skole og var elev hos Bonnat og siden Cormon. Italiareisen i 1893, hvor han bl.a. besøkte Siena, Venezia og Firenze, fikk stor betydning for hans kunstneriske utvikling. Fra Siena (Nasjonalgalleriet, Oslo, 1893), med utsikt over hustakene, er fast komponert, men noe tørt i fargen til tross for lysspillet.

I 1894 slo han seg ned i Stavanger og sluttet seg til Jær-kolonien. Han malte nå på Jæren, især på Ogna sammen med svogeren August Jacobsen, hvor noen av hans beste bilder ble til. S. var først og fremst landskapsmaler, selv om han tidligere hadde malt noen interiører. Det store og stemningsfulle St. Hans Natt på Jæren (1895) er naturalistisk i formen, men nærmer seg nyromantikken. Hans forsøk på å skape symbolisme i pakt med tiden var ikke vellykkede. I 1898 flyttet han til Kristiania I alvorlige og stemningsfylte bilder skildret han nå Østlandets brede bygder, høyfjell og strender, hederlig og sympatisk, men uten temperament. S.' malerier viser en dyktig tegner som komponerte sine bilder med sikker hånd. Koloritten var noe uinteressant i blå og blågrønne fargetoner. Dette merkes også i hans mange portretter, bl.a. av en rekke høye frimurere. Til tross for sikker iakttagelsesevne og teknisk dyktighet synes det å ha vært en distanse mellom ham og modellene. Rundt 1907 viste S. imidlertid en utvikling i sitt fargesyn mot en større friskhet, og påvirkning fra Thaulow er synlig. I sine pennetegninger kan S. minne om Erik Werenskiold som han også er blitt sammenlignet med. Han var videre en dyktig grafiker, især med koldnål.

S. var en meget benyttet illustratør, og arbeidet dels med penn, blyant og pensel, men også med fargelitografier. Hans eksperimenterte med teknikken, noe som ikke alltid gav bøkene han illustrerte et enhetlig preg. I hans senere år ble teknikken mer frigjort og illustrasjonene mer grovstrekede. Til Vilhelm Krag: Vestlandsviser (1898) fanget han inn de skiftende stemninger fra humor til sorg. Hver minste vignett er omhyggelig utført. Besøg i skogen (1905), med egen tekst, er utført delvis i sort-hvitt, delvis i farger. Her, som i hans malerier, er fargen det minst vellykkede. S.' varierte illustrasjonskunst, med barneportretter, dyretegninger, stemningsfulle landskaper, figurkomposisjoner og gjengivelse av situasjoner med bevegelse, har presis karakterisering og en levende strek.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Helga Hermania Heltberg (1842 - 1921)
 • Stener Johannes Stenersen, statskonsulent (1835 - 1904)

Gift med

 • Stavanger med Karen Jacobsen (1874 - 1962)

Utdannelse

 • Elev av Léon Bonnat, Paris 1889-90
 • Fernand Cormon 1891-92
 • Malerskole i Bergen 1896
 • Malerskole i Kristiania 1901-02
 • Johan Nordhagen (grafikk)

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat (studieopphold i Sogn)
 • Statens reisestipend 1892 og -93
 • Reisestipend til den engelske utst. i København 1908
 • Opphold i Paris, München, Italia (bl.a. Venezia, Siena og Firenze)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Privat malerskole i Bergen 1896
 • Privat malerskole i Kristiania 1901-02
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Tegnerforbundet, formann 1901-26
 • Jurymedlem, Münchenutst. 1901
 • Jurymedlem Høstutstillingen 1903, -07, 1913-14, -20
 • Suppléant Bildende Kunstneres Styre 1916-18
 • Ridder av Tegnerforbundet "Kråka" 1933

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje Verdensutstillingen i Paris 1900
 • Gullmedalje Verdensutstillingen i München 1901
 • 1. pris konkurranse til plafondmaleri i Nationaltheatrets foyer 1897 (ikke utført)
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1923

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Håndverks- og industrifor
 • Portrett av Johan Leuthäuser Hirsch, Jønsberg landbruksskole, Stange (1905)
 • Wilhelm Andreas Wexelsen, Trondheim domkirke (1913-14)
 • Grosserer Per Møystad, Oslo Handelsstand (1916)
 • Wollert Konow H., Stortinget (1917)
 • M. R. W. Schou, Veterinærinstituttet, Oslo (1917)
 • Joh. Steen, Oslo Handelsstand (1918)
 • Emil Frøen, Forsikringsselskapet Odin, Oslo (1918)
 • Magnus Brostrup Landstad, Immanuelskirkern, Halden (1922)
 • Hjalmar Schilling, Ullevål sykehus, avd. 3, Oslo (1927)
 • Karl Henry Fyhn, Sarpsborg kirke (1925)
 • Direktør H. Wetlesen, Den Norske Bryggeriforening, Oslo (1929)
 • Niels Thorshaug, Veterinærinstituttet, Oslo (1930)
 • Halfdan Holth, Norges Veterinærhøgskole, Oslo (1933)
 • Nils Flakstad, Den Norske Bryggeriforening, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Oslo Bymuseum
 • Christianssand Faste Galleri
 • Elverum Kunstgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utførte arbeider

 • Dekorasjoner i Nationaltheatret før 1906

Illustrasjonsarbeider

 • H. Seland: Hikstorier, Kristiania 1893
 • Smaastubbar, Bergen 1893
 • K. Stenersen: Fra Sætervold til Hav, Kristiania 1893
 • J. Tvedt: Etterrakster. Gamle og nye stubbar, Bergen 1893
 • V. Krag
 • Vestlandsviser, Kristiania 1898
 • H. Bergh: Julekagerne, Kristiania 1899
 • E. Schøyen: Kong Sverre, Kristiania 1902
 • H. Aanrud: Smaafæ, Kristiania 1906
 • G. Grimsgaard
 • Lille Tors rekrutskole, Kristiania 1906
 • H. Seland: Bygdefolk. Utvalde skjemtesogor, Kristiania 1907
 • T. Caspari: Fra Fjeld og fremmed Land. Reiseminder, Kristiania 1909
 • K. Grude Koht og B. Støylen: ABC. Mi fyrste bok, Kristiania 1909
 • N. Givle (A. Helwig): Den store brand, Bergen 1915
 • A. Rogstad og E. Holst: ABC for skole og hjem, Kristiania 1917
 • T. Schjelderup-Ebbe: Fabler om dyr for barn. Digte, Kristiania 1917
 • Tegnerforbundets Aarshefte, Kristiania 1917 s. (8) (12), 1918 s. (10), 1919 s. 21, 42, 1920 s. 2
 • C. Collodi: Pinockio og hans forunderlige eventyr, Kristiania 1921
 • Norsk dyrebilledbok. Text av S. Voss, Kristiania (1923)
 • T. Caspari: Fra bygdevei og sætersti. Landskapsbilleder fra det østenfjeldske Norge og grænsetrakter mot Sverige, Oslo 1926
 • J. Lunde: Barnetegninger, Oslo 1930
 • V. Sejersted: Lek og alvor. Barnevers, Oslo 1931
 • G. Finstad: Knurr og kameratene hans. En hundehistorie for barn, Oslo 1932
 • J. Lunde: Nye barneprekener, Oslo 1932. Medillustratør i N. Rolfsen: Læsebog for folkeskolen, Kristiania 1892-95
 • Teaterkatten, Oslo 1898, 1907, 1912
 • Norsk kalender for året 1900, Kristiania (1899)
 • Norge i det nittende aarhundrede, Kristiania 1900-02, bd. 2
 • S. Gjems: Ruskomsnusk, Kristiania 1903
 • A. Austlid: Lesebok for folkeskulen, Kristiania 1909. Norsk Forening for Grafisk Kunst årsmappe 1915, -44

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1892
 • Stavanger Kunstforening, 1917
 • Stavanger Kunstforening, 1933
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1899
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1905
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1907
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1926
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1935
 • Drammens Kunstforening, 1899
 • Drammens Kunstforening, 1911
 • Drammens Kunstforening, 1913
 • Dioramalokalet, Wangs Kunsthandel, Kristiania, 1901
 • Christiania Kunstforening, 1902
 • Christiania Kunstforening, 1908
 • Christiania Kunstforening, 1910
 • Christiania Kunstforening, 1912
 • Christiania Kunstforening, 1913
 • Christiania Kunstforening, 1921
 • Strands Auktionslokale, Kristiania, 1907-02
 • Trondheim Kunstforening, 1908
 • Trondheim Kunstforening, 1915
 • Trondheim Kunstforening, 1923
 • Trondheim Kunstforening, 1927
 • Trondheim Kunstforening, 1932
 • Trondheim Kunstforening, 1933
 • Magnusgaarden ved Grand Hotel, Kristiania, 1910
 • Trondheim Kunstforening, 1912
 • Trondheim Kunstforening, 1920
 • Bergens Kunstforening, 1920
 • Oslo Kunstforening, 1933
 • Oslo Kunstforening, 1936
 • Oslo Kunstforening, 1942

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1885-1892
 • Høstutstillingen, 1894-1934
 • Christiania Kunstforening, 1887-1933, i perioden
 • Nordisk utst., København, 1888
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Bergens Kunstforening, 1890-1926, i perioden
 • Drammens Kunstforening, 1892-1922, i perioden
 • Trondheim Kunstforening, 1892-1937, i perioden
 • Salonen, Paris, 1892
 • Verdensutstillingen i Chicago, 1893
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Internationale Kunstausstellung, München, 1901
 • Sort og Hvidt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1902
 • Den norske utst., Stockholm, 1902
 • Mittentzwei-Windsch Gal., Berlin, 1903, (?)
 • Den frie Kunstudst., Pilestrædet, 1904
 • Norska Konstnärers Arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Charlottenborgutstillingen, København, 1906
 • Sommerutst., Christiania Kunstforening, 1906
 • Sommerutst., Christiania Kunstforening, 1907
 • Venezia, 1907
 • Norsk maleriutst., Keller et Reiner, Berlin, 1908
 • Vårutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1908
 • Retrospektiv utst. 1836-1911, Christiania Kunstforening, 1911
 • Esposizione internationale di Roma, 1911
 • Den anonyme utst., Christiania Kunstforening, 1913
 • Secessionsutst., Roma, 1913
 • Den norske utst., Brighton, 1913
 • Vårutst., Oldham Corporation Art Galleri, Liverpool, 1914
 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1914
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1915
 • Norsk målarkonst, Göteborg Konstför., 1915
 • Norsk målarkonst, Valand kunstforening, 1915
 • Norsk målarkonst, Christiania kunstforening, 1915
 • Den norske kunstutst., Charlottenborgutstillingen, København, 1915
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Tegnerforbundets utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1917-1921
 • Norske grafikeres 1. utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Vårutst., Christiania Kunstforening, 1924
 • Nordisk grafikk utst., Stockholm, 1924
 • Nordisk grafikk utst., Oslo, 1924
 • Nordisk grafikk utst., København, 1925
 • Jub.utst., Stavanger Kunstforening, 1925
 • Vestfolds fylkesutst., Tønsberg, 1925
 • Norsk utst., London, 1928
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Nordisk grafikkutst., Stockholm og Helsinki, 1931
 • Secession Norwegische Kunst, Wien, 1931
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • J. W. Cappelen saml. av Christiania bilder, Oslo Kunstforening, 1932
 • Norsk utst., Riga, 1934
 • Arbeidslivet i kunsten, Kunstnerforbundet, Oslo, 1935-01
 • Mitt kjæreste billede, Oslo Kunstforening, 1936
 • Bianco e Nero, Roma, 1937
 • Jærens malere, Oslo Kunstforening, 1941
 • Den illustrerte norske bok 1900-1950, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1950
 • Den illustrerte norske bok 1900-1950, VK, 1950
 • Den illustrerte norske bok 1900-1950, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1950
 • Rogalands kunst gjennom 100 år, Stavanger Kunstforening, 1965
 • Sommer- og juleutstillinger, Blomqvists Kunsthandel, Oslo
 • Sommer- og juleutstillinger, Christiania Kunstforening

Portretter

 • Selvportrett med hatt (tegning) gjengitt i Thiis, J.: Norske malere og billedhuggere, Bergen 1907, bd. 2, s. 154
 • Selvportrett (maleri ca. 1913) gjengitt i Kunst og Kultur 1934 s. 192
 • Selvportrett (pennetegning 1917) gjengitt i Nationen 17.8.1963

Eget forfatterskap

 • Med egne ill.: Besøg i skogen heter denne bogen, (Kristiania, 1905
 • som flyvende tegner i Aftenposten, Tegnerforbundets Aarshefte, (Kristiania, 1917, s. (13)

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 154, 359 (ill.)
 • Studentene fra 1883, (Kristiania, 1908, s. 370-71
 • Studentene fra 1883, Oslo, 1933, s. 135–36
 • Gudmund Stenersen, katalog Oslo Kunstforening, 09.1933
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912-1934
 • Laurin, C., Thiis, J., Scandinavian Art, New York, 1922, s. 571, 575
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1927, bd. 22. s. 255
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 489, 491
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo, 1936, s. 178
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-, Leipzig, 1937, bd. 31, s. 588
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 33, 105
 • Hamars historie, Hamar, 1948, register
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Trondheim, 1946, register
 • Coldevin, A., Sarpsborg gjennom hundre år 1839-1939, Oslo, 1950, s. 393 (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst, Oslo, 1951, bd. 1, s. 249 (ill.), 356
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 152–54, pl. 28
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register
 • Christie, S., Christie, H., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, register
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Østvedt, E., 50 år for kunsten. Skiens Kunstforening 1910-1960, (Skien, 1960, s. 41, 44
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1962, bd. 14, s. 502–03
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XXII, pl. 72, s. IX
 • Oslo Sparebanks portrettgalleri, Oslo, 1965, s. 119, 127 (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register
 • Hidle, G. Schanche, Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 136–39 (ill.), 269
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Oslo, 1967, register
 • Bøe, A., Porsgrunds Porselænsfabrik, Oslo, 1967, register
 • Thue, O., Christian Krohg. En bibliografi, Oslo, 1968, s. 47
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 999
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 131, 249
 • Ytreberg, N. A., Tromsø bys historie, Tromsø, 1971, bd. 3, register
 • Agder. Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, register
 • Rogaland. Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 354–55
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 9, s. 817
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 128
 • Sørby, H., Jærmaleriet fra landskap til visjon, Stavanger, 1983, s. 76–78 (ill.)
 • Thommessen, R., i Verdens Gang, 25.09.1899
 • Aftenposten, 02.04.1901
 • Aftenposten, 02.05.1901
 • Aftenposten, 12.05.1901
 • Aftenposten, 15.09.1901
 • Aftenposten, 04.11.1902
 • Aftenposten, 13.11.1903
 • Thommessen, R., i Verdens Gang, 03.11.1904
 • Aftenposten, 04.04.1905
 • Aftenposten, 17.02.1907
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 01.10.1907
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 18.06.1908
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 14.09.1910
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 15.11.1910
 • Aftenposten, 01.06.1908
 • Aftenposten, 20.10.1908
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.02.1912
 • Aftenposten, 17.02.1912
 • Morgenbladet, 20.02.1912
 • Norup Eliasen, T., i Verdens Gang, 07.03.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.03.1913
 • Aftenposten, 27.09.1913
 • Tidens Tegn, 30.04.1914, (ill.)
 • Tidens Tegn, 15.06.1914
 • Aftenposten, 02.05.1915, (ill.)
 • Morgenbladet, 02.05.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.05.1915
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 05.05.1915
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 15.05.1915
 • Verdens Gang, 13.03.1920
 • Haug, K., i Aftenposten, 12.01.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 13.01.1921
 • Soot, P. B., i Morgenposten, 13.01.1921, (ill.)
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 15.01.1921
 • Haug, K., i Aftenposten, 22.03.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 23.03.1922
 • Harbitz, A., i Morgenbladet, 23.03.1922, (ill.)
 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 27.03.1922
 • Konow, K., i Aftenposten, 17.08.1923
 • Gauguin, Pola, i Dagbladet, 05.12.1932
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenblad, 03.1933
 • Sørensen, ø., i Aftenposten, 06.09.1933
 • Willoch, S., i Aftenposten, 18.01.1935
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 16.12.1942
 • Stenseng, A., i Nationen, 17.08.1963, (ill.)
 • Stenseng, A., i Stavanger Aftenblad, 19.08.1963, (ill.)
 • Stenseng, A., Aftenposten, 22.08.1963, (ill.)

Arkivalia

 • Oslo, Universitetsbiblioteket
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Gudmund Stenersen