Maleriet Mor og barn (1902, Drammens Faste Galleri) bærer preg av hans læreår i Danmark. Foruten landskaper og figurbilder malte G. flere portretter. Han har malt grev Knuth og hoffjegermester de Neergaard i Danmark (begge før 1905) og et halvfigur portrett av Haakon 7, avduket i St. Olavs Klub, Drammen i 1908. G. malte i en stillfarende, naturalistisk stil og hans koloritt ble lysere med årene. Han fikk i 1923 i oppdrag å kopiere et portrett av Fredrik 4 (Fredriksborgmuseum) til den nye Postgården i København.