I første del av 1970-årene arbeidet Aarrestad parallelt med grafikk, tegning, maleri og skulptur. Virksomheten ble etter hvert konsentrert om grafikk, særlig dyptrykk, høytrykk og plantrykk, foruten tegning og skulptur; best kjent er hans tresnitt. I 1980-årene har Aarrestad arbeidet med tresnitt og litografi i farger og svart-hvitt. Grunnfargene rødt, gult og blått gir varme fargeklanger. Grafikken utføres gjerne i serier. f.eks. Tuddalsbrev med motiv hentet fra Tuddal i Telemark. Hans landskapsskildringer er gjengivelser av subjektive naturopplevelser. Bruddstykker av natur og mennesker stilles gjerne sammen i symbolske sammenhenger. (Hit kom vi og Her ute, begge 1979, Stavanger Fylkesgalleri). Aarrestads tegninger og litografier er mer figurative enn tresnittene. Aa.s virksomhet i 80-årene har vært mest konsentrert om større plastiske utsmykkingsarbeider, med få unntak relieffer i ulike teknikker. Formspråket var non-figurativt til midten av 70-årene, da abstrakte formelementer ble sammenstilt med stiliserte naturalistiske figurasjoner. Tre, stein, stål og messing varieres og kombineres. Innholdsmessig har materialbildene mye til felles med samtidige tegninger og grafiske arbeider. Seiersmotivet og en særpreget rytmisk, oppadstrebende tendens videreføres i relieffer til kirker, f.eks. alterveggen i Jørpeland kirke (1982).