S. har hatt eget verksted i Oslo siden 1964. Hun startet naturlig nok med å lage smykker i beste Scandinavian Design tradisjon. Men ganske snart slo hun inn på en mer personlig vei der skulpturale komposisjoner og spennende materialkombinasjoner dominerte. S. har også tegnet sølvsmykker for serieproduksjon for J. Tostrup.