Både B.s morfar, Hallvor Teigen, og dennes sønner Asbjørn og Bjørgulv var flinke treskjærere, og det var i denne tradisjonen B. utviklet seg til en av vår tids beste treskjærere i Telemark. Tradisjonen etter ham lever videre i Vinje, blant andre ved treskjæreren Tarjei Åkre. I hjembygden er det en rekke arbeider etter B.