T. har særlig utmerket seg som akvarellmaler. Hennes arbeider er små i formatet og preges av intimitet og stillfarenhet i motivvalg og utførelse. Hun er opptatt av å fange inn det atmosfæriske og stemningsbærende i landskapet. I hennes tidlige arbeider dominerer tegningen og gir skildringen en nesten topografisk karakter. Utstillingen i Galleri Dobloug, Oslo i 1977 markerte et gjennombrudd mot et friere formspråk med en sterkere betoning av det poetiske. Naturformene glir over i hverandre uten konturer, og akvarellens egenart med vått-i-vått og flyt i fargen kommer bedre fram. T. benytter få og duse fargetoner, og hennes arbeider kan minne om Kåre Tveters akvareller uten samme grad av abstrahering. I de senere år har hun i maleriet tatt opp en ny motivkrets, særlig stilleben, men også portretter eller dyr. Hennes enkle oppstillinger viser gjerne dagligdagse ting som krukker, en tallerken, en skje eller et egg. Fargevalget er forsiktig, men malemåten er fortettet. T. er også kjent som en dyktig tegner.